Facebook của Hoàng Thân Bửu Chánh 

https://www.facebook.com/buuchanh.nguyenphuc?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends.unseen

Hồ Chí Minh Và Bè Lũ Cs Việt Minh và CSVN Đã Phá Nát Lịch Sử Việt Nam, Ngu Xuẩn Du Nhập Học Thuyết Cs Ngoại Lai, Tàn Phá Dân Tộc Và Thi Hành Chủ Thuyết Cs, Huỷ Hoại Tổ Quốc Trong 85 Năm "Cướp Chính Quyền Dân Tộc".

(Bài Biên Khảo dựa trên Tài liệu Con Rồng Việt Nam của Hoàng Đế Bảo Đại, Tài liệu của Đỗ Hà Thanh, Tài liệu của họa sĩ Tô Hải và kinh nghiệm của một chứng nhân Lịch sử đã sống và kinh qua những biến cố Lịch sử đau thương của nước nhà...).

Kể từ tháng 8 mùa Thu năm 1945, Hồ Chí Minh và Bè lũ CS Việt Minh hang Pắc Bó Ba Đình làm "Cuộc Cách Mạng Đập Dập" cướp Chính quyền Dân Tộc hợp pháp và được Thế giới công nhận do Hoàng Đế Bảo Đại Triều Nguyễn lãnh đạo, CS Việt Minh và CSVN lần lượt bán đứng Tổ quốc và đưa Dân tộc vào vòng nô lệ Hán thuộc còn kinh hoàng, tệ hại và nguy cập hơn cả Vua Lê Chiêu Thống rước giặc Tàu vào Đất Tổ tàn phá Tổ quốc và đầy đoạ hành hạ nhân dân!

Hồ Chí Minh và thuộc hạ CS khởi đầu sự nghiệp Bán nước, phá tan Tổ quốc, chạy theo CS Nga Tàu Mao Tặc tàn hại giết chóc Dân Tộc. Tháng 8 Mùa Thu năm 1945, Hồ Chí Minh và Bè lũ CS Việt Minh lẫn lộn vào cuộc biểu tình của Đồng bào thanh niên Việt Nam tay cầm cờ Vàng 3 Sọc Đỏ miệng hát "Này thanh niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng", kêu nhau đi biểu tình ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim. Bỗng ngay giữa chừng bọn CS Việt Minh trưng lên lá cờ Đỏ Sao Vàng to tướng và phát cho mọi người những lá cờ nhỏ bằng cái quạt mo. Người đi biểu tình đa số là những người ngây thơ, không hề hay biết CS Việt Minh lường gạt xâm nhập để cướp thời cơ. Họ không biết được "Đảng Cộng Sản" giáo dục và thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Quốc Dân họp ở Tân Trào.

Xin được nhấn mạnh ở đây là Chính phủ Trần Trọng Kim dưới sự lãnh đạo của Hoàng Đế Bảo Đại, bao gồm những nhân vật học thức, học giả, Bác sĩ nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Bọn CS Việt Minh đã cướp được thời cơ và vận dụng để tiếp đến uy hiếp Chính phủ non yểu Trần Trọng Kim mà Hoàng Đế Bảo Đại đang mong ước thành lập một Chính phủ Quân chủ lập hiến như các nước Bắc Âu và Anh Quốc. Chính miệng họ Hồ và bè lũ tay sai CS đang cuồng nhiệt tiến lên và dùng chữ thô bạo của lũ cướp ngày "Cướp" Chính quyền" để thành lập Chính quyền Cộng Hoà Dân Chủ giả hiệu! Tại sao lại thể hiện hành động trắng trợn thô bạo "Đánh Cướp côn đồ" (mà lẽ ra phải dùng "hành động hợp pháp dân chủ" !!!) dưới lá cờ Đỏ Máu Tỉnh Phúc Kiến của Tàu Cộng. Tiếp đó lại đi thần phục bọn Hán Gian Mao Trạch Đông xin dâng hiến lá cờ Phúc Kiến để làm lễ ra mắt và xin viện trợ bom đạn để giết dân và lúa thóc cho Bộ đội, mở rộng chiến tranh, tàn sát dân lành, "Tiêu Thổ Kháng Chiến", làm cho Dân đói, giết hại cả Triệu người??? CS Việt Minh tiếp tục tàn phá Tổ quốc, không ngơi nghỉ như Quỉ dữ, căm máu quân thù!!! Trong khi đó, Hoàng Đế Bảo Đại và Chính phủ của Ngài đã thành đạt được với Chính phủ Pháp Nền Độc lập Thống Nhất Vẹn Toàn từ Nam chí Bắc qua Tuyên bố Chung ngày mùng 5 tháng 6 năm 1948 tại Vịnh Hạ Long giữa ông Emile Bollaert, Cao ủy Pháp ở Đông Dương và Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, Thủ Tướng Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam trước mặt Hoàng Đế Bảo Đại, và sau đó là Phụ Đính IV tại Paris ngày 8 tháng 6 năm 1949, Tổng Thống Cộng Hoà Pháp Quốc : Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp Vincent Auriol và được ủy nhiệm bởi Tổng Thống Cộng Hoà Pháp Quốc, Thủ Tướng Hội Đồng Bộ Trưởng H. Queuille gởi đến Hoàng Đế Bảo Đại Văn thư xác nhận sự chấp thuận của Tổng Thống Pháp theo những định ước dưới đây:

- Thống nhất Việt Nam: Nước Pháp không phản đối sự trở về của đất Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam, được kê rõ bao gồm các đất đai của Bắc Kỳ (Bắc Việt Nam), của Trung Kỳ (Trung Việt Nam), và Nam Kỳ (Nam Việt Nam).

Khi các chính sách trên được hoàn tất, Chính phủ Cộng Hoà Pháp Quốc sẽ công bố dứt khoát sự thống nhất của Việt Nam như đã được định ngĩa trên.

Chính phủ Cộng Hoà Pháp Quốc từ chối về qui chế đặc biệt do các sắc dụ, đã nói về ba nhượng địa Hà Nội, Hải Phòng và Tourane.

(Xin Quí Độc giả xem Phụ Đính IV Tổng Thống Cộng Hoà gửi Văn thư đến Hoàng Đế Bảo Đại - Trang 578, 591 Con Rồng Việt Nam-Hoàng Đế Bảo Đại).

Trong khi đó, để phá bỉnh các Hiệp Định mà Hoàng Đế Bảo Đại ký với Tổng Thống Pháp, Chính phủ Cộng Hoà Pháp Quốc để nhằm củng cố Chính phủ Việt Nam Dân Chủ đang suy yếu, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tán tận ký Phụ ước về Hiệp định Sơ Bộ giữa Chính phủ Cộng Hòa Pháp Quốc và Chính Phủ Việt Nam (của Hồ Chí Minh). Sở dĩ họ Hồ và bọn bầy tôi CS Việt Minh đang tìm cách phá tan các vận động đấu tranh của Hoàng Đế Bảo Đại cho Nền Độc lập Việt Nam và sự Thống Nhất 3 Miền Nam, Trung, Bắc. Họ Hồ bán đứng lương tâm cấu kết với quân Pháp xin hân hoan rưởi giặc Pháp vào lại Việt Nam. Họ Họ Hồ và Võ Nguyên Giáp ký kết Phụ ước về Hiệp Định Sơ Bộ giữa Chính phủ Cộng Hoà Pháp Quốc và Chính Phủ Của Hồ Hán Gian công nhận 15,000 binh sĩ người Pháp bao gồm cả số binh lính Pháp đang đồn trú tại Việt Nam về phía Bắc Vĩ tuyến thứ 16. Những binh sĩ ấy chỉ được gồm các binh lính gốc chính quốc, ngoại trừ số binh sĩ chịu trách canh giữ tù binh Nhựt.

(Xin Quí độc giả vui lòng đọc Phụ Ước về Hiệp Định Sơ Bộ trang 574, 575 Con Rồng Việt Nam - Hoàng Đế Bảo Đại).

HIỆP ĐỊNH PHÁP-VIỆT NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1949

Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Hoàng Đế Bảo Đại đến Điện Elysee nơi đặt Văn phòng Tổng Thống Pháp ở Thủ đô Paris ký kết Hiệp định với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol. Vì vậy Hiệp định nầy thường được gọi là Hiệp định Elysee gồm có 3 Văn kiện:

1.- Văn thư của Tổng Thống Cộng Hòa Pháp, Chủ tịch Liên Hiệp Pháp xác nhận đã tiếp nhận và đồng ý về nội dung của Văn thư trên.

2.- Văn thư của Hoàng Đế Bảo Đại gửi Tổng Thống Cộng Hòa Pháp Quốc, Chủ tịch Liên Hiệp Pháp xác nhận đã tiếp nhận và đồng ý của Văn thư trên.

3.- Văn thư của Tổng Thống Cộng Hoà Pháp gửi Hoàng Đế Bảo Đại bổ túc thêm, theo lời yêu cầu của Hoàng Đế Bảo Đại, các điểm liên hệ đến vấn đề Thống nhất của Việt Nam, và vấn đề Ngọai giao, nhất là việc trao đổi Đại sứ.

Như vậy, với Hiệp định Elysee, Chính phủ Pháp chính thức giải kết Hiệp Ước Bảo Hộ 1884. Hiệp ước Bảo Hộ năm 1884 hết sức bất bình đẳng, đã được ký kết ngày 6/6/1884 dưới Triều Vua Kiến Phúc (trị vì 1883-1884). Tuy nhiên còn đất Nam Kỳ là đất đã được nhượng đứt cho Pháp từ năm 1874 dưới Triều đại Vua Tự Đức (trị vì 1848-1883), nên vẫn còn được xem là lãnh thổ của Pháp. Cuộc thương thuyết về Nam Kỳ tiếp tục thêm một thời gian để đưa đến việc tái Thống Nhứt hoàn toàn đất đất nước Việt Nam.

Sau Hiệp định Elysee được ký kết, Việt Nam không còn là thuộc địa của Pháp, mà trở thành một Quốc gia Độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Một chế đô mới được thành lập : Đó là Chế độ Quốc gia Việt Nam ... một quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Quốc. (Tài liệu Trần Gia Phụng).

Chúng ta xin trở lại ngày 11/3/1945 Hoàng Đế Bảo Đại ký Đạo dụ "TUYÊN CÁO VIỆT NAM ĐỘC LẬP", tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước Patenotre ký với Pháp năm 1984 cùng các Hiệp ước nhận Bảo hộ, và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền Độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA VIỆT NAM DO HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI TUYÊN BỐ

Từ ngày Nhật trao trả Độc lập cho Việt Nam, vào ngày 12/3/1945 Hoàng Để Bảo Đại công bố Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam như sau:

"Chiếu tình hình Thế giới nói chung và tình hình Á châu nói riêng, Chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố kể từ ngày hôm nay, Hiệp ước Bảo hộ ký với nước Pháp đã được bải bỏ, và đất nước thu hồi chủ quyền Độc lập Quốc gia..."

Sau đó Hoàng Đế Bảo Đại cho công bố Dụ số 1 Tuyên bố đầu tiên của Thể chế mới: Ngày 17/4/1945 Hoàng Đế Bảo Đại chuẩn y thành phần nội các mới, trong đó học giả Trần Trọng Kim trở thành Thủ Tướng đầu tiên của một nước Việt Nam Độc lập. Tháng 6/1945 Chính phủ Trần Trọng Kim đặt Quốc hiệu là Đế Quốc Việt Nam. Chính phủ Trần Trọng Kim tranh thủ sự ủng hộ của người Việt cũng như các nước Á Châu khác đang bị Nhật chiếm đóng.

NHẬT TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 3 năm 1945, Hoàng Đế Bảo Đại tiếp Đại sứ Nhật, và được người Nhật trao trả Độc lập cho Việt Nam sau khi họ lật đổ được Pháp.

Nhật mong muốn cùng Hoàng Đế Bảo Đại xây dựng một thể chế tân tiến tại Việt Nam để cùng nhau xây dựng Khối Thịnh Vượng tại Đông Nam Á.

Chính quyền của Hoàng Đế Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim là chính quyền mà các nước Phương Tây thừa nhận đại diện hợp pháp cho Việt Nam. Chính quyền nằm trong Liên Hợp Quốc. Độc lập với Việt Minh. Cuộc biểu dương lực lượng với thanh niên và sinh viên ở nhà Hát Lớn- có lẽ chỉ có độ vài ba Đảng viên Cộng Sản, còn tất cả là những người Việt Nam tự xưng đã nắm lấy thời cơ và biến nó thành cuộc Khởi Nghĩa" (BBC on line ngày 14/8/2015).

Cách Mạng tháng 8 chỉ làm việc CƯỚP CHÍNH QUYỀN, nhưng không phải về tay Nhân dân, mà về tay Đảng CS. Như vậy, các nội dung nói trên theo lời Cộng Sản, đều là giả dối. Đó là chính sách ngụy biện nổi tiếng của tuyên truyền CS mà cho đến ngày nay hàng chục triệu người vẫn còn bị nhầm. Trong lúc đó, cụ Trần Trọng Kim đã nói lên cái tiết tháo của một nhà trí thức Việt Nam lúc bấy giờ: "Cụ viết giá như cụ chống cự thì Việt Minh không làm gì nỗi vì Chính phủ của Cụ được Nhật ủng hộ, còn Việt Minh chỉ là lừa dối kéo Dân chúng đi theo thôi. Nhưng Cụ Kim từ chối, không muốn "cõng rắn cắn gà nhà", "nồi da xáo thịt" (Đèn Cù II - Trang 478).

Sau nầy, CSVN tuyên truyền rằng nước Việt Nam được Độc lập sau khi ông Hồ Chí Minh tuyên bố Độc lập tại Hà Nội ngày 2/9/1945. Nhưng so lại với báo chí của Pháp và Việt Nam ngày đó thì tất cả đều ghi nhận Hoàng Đế Bảo Đại mới là người tuyên bố Đôc lập và chính Hoàng Đế Bảo Đại là người có tư cách Pháp nhận Đại diện cho Việt Nam, chứ ở Hồ Chi Minh lúc đó đối với , chì là một vô danh tiểu tốt, không ai biết ngoài cái Đảng CS của ông ta.

Vào ngày 2/9/1945, ộng Hồ lúc đó tự xưng mình là Quốc Trưởng khi đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Nhưng tất nhiên, chưa được ai cộng nhận cả thì làm sao mà đại diện??? Và theo lẽ đó dĩ nhiên người Pháp lấy cớ nầy lại càng không công nhận. Đo đó lời tuyên bố nầy chỉ có giá trị trên một cuộc biểu tình hoàn toàn không có tính cách pháp lý. Ngày đó bất cứ ai cũng có quyền lên diễn đàn hô hào Độc lập, chứ không riêng gì Hồ Chí Minh mới được quyền hô hào.

Người Pháp chỉ chấp nhận Việt Nam Độc lập với Hoàng Đế Bảo Đại khi ký cùng Hoàng Đế Bảo Đại Hiệp ước Elysee vào ngày 8/3/1949, hủy bỏ các Hiệp ước của Pháp-Việt ký trước đây. Hoà ước nầy là công lao đấu tranh của Hoàng Đế Bảo Đại và các chính trị gia Việt Nam thể theo ước vọng của toàn Dân Việt Nam.

Riêng Hồ Chí Minh và Đảng CSVN thì không có đóng góp một chút công lao nào trong các Hiệp ước nầy.


Tin liên quan:
70 Năm Nhìn Lại Từ Bảo Đại Đến Hồ Chí Minh: Hai Bản Tuyên Ngôn Độc Lập