Greetings!!!

Looking for a water filter, a water softener, or a no-salt anti-scale system?

We've moved to the new website. Please click on the image below to go to www.714WATER.com

Thank you! 


 

Có nhu cầu về máy lọc nước và máy "water softener"? Mời viếng thăm 714WATER.com (có tiếng Việt)

Xin lưu ý, vì nhiều công ty bán lẻ như Water Techniques, Rayne Water Quality, American Water Girl (hồi xưa là Culligan Sale Rep), Well Water USA, Whole House Water Treatment ProsPuretech [Flyer], v.v... đều lấy hàng từ nơi sản xuất PureGen Technologies, Inc. cho nên chúng tôi không thể lên danh sách giá quá thấp trên website www.714water.com được. Quí đồng hương VN sẽ được giảm giá 30% - 40% (khoảng $1,000) từ giá thành trên website. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết, hay muốn biết giá chính thức.