SMCĐ 8-5-2012

- Mời đọc lại bài cũ của ông Nguyễn Châu: Đạo Đức Truyền Thông và Lương Tâm Người Cầm Bút

- Đạo Đức Truyền Thông (Code of Ethics): Nghe bà phóng viên Lê Lầm Lỡ nói là anh NPH đã từng dịch cái bản này sang tiếng Việt, ai biết làm ơn email cho SMCĐ. Chúng tôi thì không tin vì NPH đâu mà khờ khạo phạm vào những cái điều sơ đẳng khi chính mình đã có đọc qua và còn dịch sang tiếng Việt cho đăng báo nữa.  Ví dụ một vài điều đáng chú ý như sau:

  • "Refuse gifts, favors, fees, free travel and special treatment...": Vậy được tặng vé máy bay miễn phí thì là "free travel" rồi.  Ái chà...
  • Còn nữa... khi nào rảnh rổi, đọc tiếp cho vui. Quí độc giả thấy có gì hay thì email cho biết nhe.

ethicscode