(Viết tng tt c nhng người v đã thăm chng ti Tù Cải Tạo Z30C)

Thanh Dương, 15-4-2012 (thanhduongtx@yahoo.com)

 

Thăm anh, đường vào Z30C,

Tri tù “ci to” nơi Rng Lá,

Hàm Tân, Thun Hi sao mà lm gió,

Có phi gió t Phan Thiết thi về?

 

Đường dài hun hút chng thy phía xa,

Ch thy đt cát tri đy trước mt,

Cát vướng chân em bước đi rt chm,

My cây s đường gia lúc nng lên.

 

Khu tiếp nhn nm gia rng bun tênh,

Nhng lán tri ct vi bng tre na,

Cây Phượng V ngoài cng xanh tươi lá,

Xanh như tóc người v tr thăm tù.

 

Giây phút đi anh như c thiên thu,

Chng ca mình bng xa như c tích,

Năm 1975 anh đi bin bit,

Anh đi tù, không được biết ngày v.

 

Tri tù đu tiên em biết qua thư,

Anh Long Giao, cái tên rt l,

Em quanh qun ln lên thành ph,

Có nhiu nơi em chưa biết bao gi.

 

Tri tù th hai khi anh chuyn v,

Thành Ông Năm, Hc Môn. Chiu mưa đó,

Em đến thăm anh đôi giòng l đ,

Ti tri mưa hay em khóc như mưa?

 

Ri anh chuyn tri tù ln th ba,

Z30 chia thành nhiu khu vc,

Khu A,B,C,D…nào có khác,

Cũng người tù, người thua trn min Nam.

 

Em ngi trong lán nhìn ra xung quanh,

Bn b núi rng, nơi nào anh ?

Dù nơi nào cũng ngút ngàn thương nh,

Vượn hú, chim kêu mi lúc chiu buông.

 

Ch có mười lăm phút đ hi thăm,

Bao điu mun nói em chưa kp nói,

Em ti thân nhìn anh quay tr li

Núi rng kia tiếp tc mt thân tù.

 

Còn em tr v cuc sng chia lìa,

Chào lán tri nhng phút giây gp g,

Chào cây Phượng vn hn nhiên trong gió,

Đâu hiu lòng người li, người v.

 

Chào anh, em ri Z30C,

Cũng con đường y, tr v ngao ngán,

Cũng gió y, nghe tiếng anh vng đến,

Anh gi tên em mi lúc mt xa. 

Nguyn Th Thanh Dương

(Tháng Tư, 2012)


 

Những bài thơ về chủ đề 30-4

-

-

-