thơ: Vũ Đình Trường / nhạc: Nguyễn Văn Thành, 12-4-2012

1.

Mai con lớn có về thăm đất Việt

Đi giùm cha ra tận Ải Nam Quan

Khóc hộ cha giọt lệ buồn bi thiết

Thương quê hương ôi tủi nhục vô vàn

Vá hộ cha mảnh dư đồ rách nát

Lũ sài lang xâu xé đã bao đời

Máu tiên tổ thấm trong từng tấc đất

bọn cường quyền đem bán tựa đồ chơi

Con hãy nhớ quê hương mình hùng vĩ

từ Nam Quan trải rộng đến Cà Mau

Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo

Là của ta sử sách đã in sâu

Xin cầu nguyện với Hồn Thiêng Sông Núi

Đưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi

Xua tan đi những mây mù u tối

Cho quê mình sống lại những ngày vui

2.

Rồi mai mốt con về thăm đất Việt

Xin đừng quên cái nhục của đời cha

một cái nhục không bút nào tả xiết

bọn vô lương bán rẻ cả sơn hà

Đáng giận thay loài vong nô khiếp nhược

đất quê hương mang cống hiến cho người

Lê Chiêu Thống còn chưa đành bán nước

nỗi đau này đến chết vẫn chưa vơi

Cờ ta phải bay tung trời Bản Giốc

Ải Nam Quan trở lại với sơn hà

đất nước ta là rừng vàng biển ngọc

phải giử gìn cho rạng mặt cha ông

Xin cầu nguyện với Hồn Thiêng Sông Núi

Đưa dân ta ra khỏi ách tôi đòi

Xua tan đi những mây mù u tối

Cho quê mình sống lại những ngày vui.


 

DanChuCa.org kính mời quý vị vào link sau đây để nghe bài hát:

Nói Với Con Về Một Ngày Quốc Nhục

DanChuCa phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Vũ Đình Trường.

http://www.danchuca.org/128kbps/NoiVoiConVeMotNgayQuocNhuc.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/NoiVoiConVeMotNgayQuocNhuc.mp3 (dial-up)

Kính mời Quý Vị vào thăm trang nhà danchuca.org qua “link” sau đây:

http://www.danchuca.org

Kính

DanChuCa.org