Chúng tôi cố gắng lưu lại nơi đây những thông tin liên quan đến sự kiện nóng bỏng trong cộng đồng Việt Nam, Nam California - Triển Lãm F.O.B. II của VAALA từ ngày 9 đến ngày 18/1/2009 - với những hình ảnh xúc phạm đến lá cờ vàng ba sọc đỏ và người phụ nữ VN (Xin quí vị email cho chúng tôi nếu biết những tin gì liên quan, cần bổ túc vào phần này)

+ Tại sao có biểu tình?  [Art Speaks 01] [Art Speaks 02] [Art Speaks 03] [Art Speaks 04]

 
       

... o O o ...

+ THỜI GIAN BIỂU TÌNH: Thứ 7, ngày 17/1/2009 từ 9:00 AM đến 12:00 PM
+ ĐỊA ĐIỂM BIỂU TÌNH: VAALA -
1600 N. BROADWAY, SANTA ANA, CA 92706
+ Nếu không có phương tiện, sẽ có 2 xe buýt đón tại Garden Grove Park, và 1 xe buýt đón trước tòa soạn báo Người Việt lúc 8:00 AM. Nếu không thấy xe buýt, gọi Xe Đò Hoàng ở số (714) 839-3500

  1. Cờ Máu Hình Hồ và VAALA - Nhà văn quân đội Hải Triều
  2. Lá Thư của Đông Xuyến Matsuda, người có tên trong Ban Cố Vấn cuộc triển lãm F.O.B. II
  3. Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng nhận lãnh trách nhiệm nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại