Bản dịch của Frank Tran (www.Frank-Tran.com)


Kính chào tất cả quí vị,

Tôi là Terry Rains, cư dân ở Westminster. Ở Mục 3.2 của nghị trình, nhân viên đề nghị từ chối tất cả các hồ sơ dự thầu công trình “Rancho Road Landscape Improvement” và cho đấu thầu lần thứ ba. Đây là giải pháp của quí vị vì nhà thầu không tuân thủ các hướng dẫn giá thầu để gửi một số tài liệu nhất định?! Khó hiểu hơn nữa là quyết định của nhân viên sửa đổi bản hướng dẫn giá thầu để loại bỏ tất cả các điều kiện đòi hỏi để làm cho giá thầu rõ ràng hơn? Có vẻ như mấy gói thầu bị hủy bỏ và cho đấu thầu lại thường xuyên vì các nhà thầu “ruột” đã mắc lỗi hoặc thiếu sót trong hồ sơ dự thầu của họ. Nếu tôi không sản xuất một bản sao bảo hiểm xe hơi của mình, chúng ta có thể thay đổi luật để không yêu cầu không? Thành thật mà nói, sự thay đổi và nổi loạn này làm tôi đau lòng.

Mỗi cuộc họp tôi đề cập đến nhiều lời nói dối của “đám tam nhân bang” (Gang of 3) đã trả lời cho cư dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là những người sợ chính phủ và không nói tiếng Anh. Và cách các người đe dọa, khai thác và làm những người dân này sợ hãi như nói với họ những người ủng hộ việc Bãi Nhiêm là những người cộng sản và, và theo nghị quyết, nói với người dân tìm kiếm họ và báo cáo họ, hoặc tệ hơn.

Tuần này, một đài phát thanh giả tưởng khác trên đài phát thanh Little Saigon Radio, do Kimberly Ho Seid hoặc Side mang đến cho bạn – tôi không hiểu tại sao bà không dùng họ hợp pháp (họ chồng “Seid”) trong chính trường. Bà nói đúng, kế hoạch Bãi Nhiệm là tinh vi, nhưng nó chắc chắn không phải là xấu xa. Bà nói rằng mục đích là làm suy yếu thành phố yêu dấu của chúng ta. Tôi xin nhắc bà một lần nữa, thành phố này thuộc về tất cả chúng ta bất kể sắc tộc hay chính trị. Việc Bãi Nhiệm này là để làm thành phố của chúng ta tốt hơn. Bà nói rằng việc thu hồi sẽ làm suy yếu sức mạnh chính trị của chúng ta. Vì bà? Đúng! Nhưng đối với tất cả người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố này?! Làm thế nào bạn dám làm điều này về dân tộc? Lời nói và hành động của bạn là phân biệt chủng tộc. Bạn đã nói người Mỹ đang cố lấy đi thành phố của bạn. Thật là một sự xúc phạm đối với người bản xứ Việt Nam ở đây, những người tự hào là người Mỹ, không giống như bạn. Một nửa cư dân của chúng tôi là người Việt Nam và một nửa là không. Nhưng chúng tôi là TẤT CẢ cư dân Westminster, chúng tôi là TẤT CẢ người Mỹ và chúng tôi TẤT CẢ. Bà nói rằng việc Bãi Nhiệm sẽ có tác động tiêu cực đối với người già và gia đình có thu nhập thấp và có khả năng hạ thấp giá trị tài sản trong thành phố. Dối trá! Chúa ơi, làm thế nào để bạn ngủ vào ban đêm? Điều tiếp theo này là một viên ngọc thực sự. Trích dẫn: Kể từ khi tôi đắc cử năm 2016, tôi đã phục vụ thành phố không mệt mỏi. Ví dụ hoàn hảo là thành công lớn của cuộc diễu hành Tết gần đây trên Bolsa. Ồ thì ra vậy, bà làm nổi bật toàn bộ thời gian của bạn tại văn phòng với một cuộc diễu hành mà bà phủ nhận có liên quan đến Luật sư Thành phố sau khi khiếu nại được nộp? Các bạn, bạn không thể tạo ra thứ này! Lời nói dối của bà tiếp tục với tuyên bố chiến dịch của bạn. Bạn tuyên bố kể từ khi được bầu, bạn đã giảm bớt người vô gia cư và bị bệnh tâm thần trong thành phố của chúng ta. Thực tế, báo cáo Điều tra dân số vô gia cư của City Net cho thấy sự gia tăng từ 126 người vô gia cư năm 2017 lên 213 vào năm 2019. Tôi hy vọng các dự án nhà ở mới và lực lượng đặc nhiệm vô gia cư sẽ giúp đỡ nhưng vẫn chưa có gì cải thiện. Tôi vẫn đang chờ đợi để biết cá nhân bạn đã mang về 25 triệu đô la cho Quỹ phát triển kinh tế như thế nào. Đối với việc kinh doanh chuyên nghiệp và giảm băng đỏ, điều đó có bao gồm việc bạn bỏ qua nhiều doanh nghiệp trong thành phố, chúng ta không phải trả phần thuế bán hàng công bằng hay bất kỳ khoản nào không? Đó là loại làm cho bạn một phụ kiện cho một tội phạm. Điều này góp phần rất lớn vào việc chúng ta cần giải pháp “Measure SS” để tồn tại, điều này gây tổn hại nặng nề cho các doanh nghiệp trong thành phố của chúng ta tuân thủ luật thuế và trả phần công bằng của họ. Và nó làm nản lòng những người khác đến đây. Đó là những gì bạn gọi là chống kinh doanh. Dựa trên các đánh giá và hành động chống lại doanh nghiệp của bạn, có vẻ như nói dối dễ dàng cho bạn.Tôi mong được gặp các ứng cử viên tại Cuộc Họp Các Ứng Viên và Cử Tri mà Jessica đã đề cập.

Ôi hy vọng nhiều người trong cộng đồng của chúng ta sẽ tìm ra nó. Đã thêm nhận xét sau khi viết bài phát biểu:Tôi muốn nói một vài bình luận để đáp lại những người khác, rằng việc bãi nhiệm này đã bắt đầu từ lâu trước khi Kiều Hoàng có mặt ở đây. Không liên quan gì đến ông ta, ông ata không nói rõ tại sao việc bãi nhiệm lại xảy ra lý do là gì và để bạn đánh lừa những người như vậy, rằng bạn đang lạm dụng và đe dọa đồng hương của chính mình và điều đó thật kinh tởm! Hãy bầu YES on RECALL (ghế của Kimberly Ho!).


Bản gốc (script) của bà Terry Rains:

Good evening, Terry Rains Westminster.  For Item 3.2, staff is recommending rejection of all submitted bids again for the Rancho Road Landscape Improvement Project and to rebid the project for a third time.  This is your solution because a bidder failed to comply with the bid instructions to submit certain documents?!  Even more puzzling is staff's decision to amend the bid instructions to remove the requirement all together to make the bid instructions clear?  The instructions were clear with the requirement.  We seem to rebid projects too often because favored vendors make mistakes or omissions in their bids.  If I don't produce a copy of my car insurance, can we change the law to not require it?  Frankly, this change and rebid gives me heartburn.

Every meeting I address more lies that the Gang of 3 are feeding to the most vulnerable residents in our community, especially those who fear government and don't speak English.  And how they intimidate, exploit and frighten these residents like telling them those who support the recall are communists and, by resolution, telling residents to seek them out and report them, or worse.  

This week, another fictional radio spot on Little Saigon Radio, brought to you by Kimberly Ho Seid or Side – not sure since you don't use your legal last name in politics.  You are right, the recall plan is sophisticated, but it is certainly not evil.  You say the intent is to weakenour” beloved city.  I will remind you again, this city belongs to all of us regardless of ethnicity or politics.  This recall is to strengthen our city.  You say the recall will weaken “our” political power.  For you three?  Yes!  But for all of the Vietnamese Americans living in this city?  H-e-double L no!  How dare you make this about ethnicity?  Your words and actions are racist.  You have said the Americans are trying to take away your city.  What an insult to the Vietnamese natives here who are proud to be Americans, unlike you.  Half of our residents are Vietnamese and half are not.  But we are ALL Westminster residents, we are ALL Americans and we ALL matter.

You say the recall will have a negative effect on the elderly and low income families and has the potential to lower the property values in the city.  Lies! My gosh, how do you sleep at night?  This next one is a real gem.  Quote: Since I got elected in 2016, I hae served the city tirelessly.  The perfect example is the huge success of the recent Tet parade on Bolsa.  Wow.  So you highlight your entire time in office with a parade you denied being involved with at all to the City Attorney after a complaint was filed?  Folks, you can't make this stuff up! 

Your lies continue with your campaign statement.  You claim since being elected you have reduced the homeless and mentally ill in our city.  Fact, City Net's Homeless Census report shows an increase from 126 homeless in 2017 to 213 in 2019.  I hope the new housing projects and homelessness task force will help but nothing has improved yet.  I am still waiting to hear how you personally brought in $25 million for the Economic Development Fund.  As for being pro business and reducing red tape, does that include you ignoring the many businesses in our city that do not pay their fair share of sales tax or any at all?  That kind of makes you an accessory to a crime.  This greatly contributed to us needing Measure SS to survive, which badly hurt the businesses in our city that do comply with tax laws and pay their fair share.  And it discouraged others from coming here.  That is what you call anti-business.  Based on the reviews and actions against your business, it seems lying comes easy for you. 

I look forward to meeting the candidates at the Candidate Meet and Greet that Jessica mentioned.  I hope many in our community will turn out for it.

Added remarks after written speech:

I'd like to say a few comments in response to others, that this recall started long before Kieu Hoang was ever in the picture.  It had nothing to do with him, he did not direct why the recall happened what the reasons were and for you to mislead the people like that, that you are abusing and intimidating your own countrymen and it's disgusting!

VOTE YES ON THE RECALL!