English translation starts after the flyer picture.

Ngày Quán Niệm nói Tiếng Việt với chủ đề "Mở Lối Yêu Thương"

vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng Mười năm 2017, tại Mile Square Regional Park, Nhà mát (Shelter #15). Địa chỉ 16801 Euclid Street, Fountain Valley, CA 92708

Kính mời quý vị tham dự Ngày Quán Niệm đặc biệt do quý thầy và sư cô của tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn tại Mile Square Regional Park từ 9:00 am đến 4:00 pm.

Đây là Ngày Quán Niệm nói tiếng Việt trong chương trình hoằng pháp tại Mỹ mỗi hai năm của tăng đoàn Làng Mai. Đến với ngày tu này quý vị có thể học cách quay về với tự thân và cách sống trong tỉnh thức hầu mang lại an lạc, hòa giải, trị liệu cho quý vị, cho gia đình của quý vị, và cho thế giới.

Quý thầy và sư cô sẽ hướng dẫn quý vị cách thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, cũng như cách đi thiền, ngồi thiền, thiền buông thư, cách thực tập lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ.

 Tu viện Lộc Uyển cùng tăng đoàn Làng Mai hoan hỷ chào đón tất cả quý vị từ những người hoàn toàn mới mẻ đối với sự thực tập chánh niệm cho đến những người đang thực tập, kể cả gia đình với trẻ em.

Ngày quán niệm hoàn toàn miễn phí nhưng quý vị cũng sẽ có cơ hội tùy hỷ cúng dường. Để ban tổ chức chuẩn bị cơm chay buổi trưa, xin quý vị bấm vào nút "Attend Event" để RSVP và in vé tham dự ngày quán niệm.

Nếu quý vị không thể RSVP online, xin vui lòng liên lạc Hùng Bùi (714-262-6943, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc Nga Nguyễn (714-890-2097).

Xin quý vị bấm vào đây để xem Google Map: http://bit.ly/VietDOMMap và bản đồ công viên: http://bit.ly/MileSquarePark

Nhà mát (shelter) #15 ở góc đường Edinger Ave. và Euclid St., cạnh hồ nước. Phí đậu xe là $5 nếu quý vị muốn đậu xe ở bên trong công viên. Ngoài ra có có rất nhiều chỗ đậu xe miễn phí trên đường Edinger Ave. Nếu quý vị vào cổng công viên trên đường Edinger Ave., sau khi trả tiền đậu xe ở cổng vào, xin vui lòng đi thẳng tới bãi đậu xe F bên tay phải.

Ngưỡng mong được tiếp đón quý vị ở Ngày Quán Niệm.

DOM Flyer

 

Dưới đây là tiếng Anh:

Vietnamese Day of Mindfulness: Mo Loi Yeu Thuong

October 1, 2017

9:00 am to 4:00 pm

Mile Square Regional Park, Shelter #1516801 Euclid StreetFountain Valley, CA 92708

We invite you to join us for this Day of Mindfulness, as we learn how to come back to ourselves and live with awareness and clarity, helping to bring about peace, reconciliation, healing, and happiness for ourselves, our families, society, and the world.

Our Dharma teachers will offer teachings on mindfulness as well as lead us in walking meditation, sitting meditation, deep relaxation, and the practices of deep listening and loving speech.

We welcome the participation of people from all backgrounds–including those new to mindfulness practice; those who are currently practiioners; and families with children.

The event will be led in Vietnamese however those who need English translation can be assisted. Young people with Vietnamese roots are especially encouraged to attend. 

The event is free and donation is greatly appreciated. To help the organizers prepare your vegetarian lunch, please click the "Attend Event" button to RSVP and print your event ticket.

If you have trouble RSVP online, please contact Hùng Bùi (714-262-6943, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or Nga Nguyễn (714-890-2097).

Please follow this link for a Google Map: http://bit.ly/VietDOMMap, and the park's map: http://bit.ly/MileSquarePark

Shelter #15 is near the corner of Edinger Ave. and Euclid St. next to the lake. Parking inside the park costs $5.00 per vehicle. In addition, there are plenty of free parking spaces on Edinger Ave.. If you enter the park via Edinger Ave. entrance, after paying the parking fee at the gate, please proceed to the F parking lot on the right.

We are looking forward to welcoming you to the day of mindfulness.

Share this event on Facebook and Twitter

We hope you can make it!

Cheers,

Tu viện Lộc Uyển cùng tăng đoàn Làng Mai


Ai Được Hưởng Lợi Nhất Từ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh