Hãy giúp chúng tôi điều tra những vụ Ám sát của Năm Nhà báo Mỹ gốc Việt.

Giữa năm 1981 và 1990, năm nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị thiệt mạng trong hoàn cảnh mà Cục Điều tra Liên bang (Federal Bureau of Investigation, hoặc FBI) đã nghi ngờ là một chuỗi ám sát mang tính chính trị. Không giống như các cuộc tấn công bạo lực chống nhà báo khác, những vụ ám sát này thu hút được khá ít sự chú ý. Cục Điều tra Liên bang tin rằng một tổ chức được những cựu sĩ quan quân đội Miền Nam Việt Nam đứng đầu, được gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, là tổ chức đứng sau lưng của chiến dịch gây khủng bố này. Tuy nhiên, không một ai đã bị bắt giữ. Đến nay, một cuộc điều tra được ProPublica/Frontline thực hiện đã khai quật những bằng chứng mới kết nối các thành viên của Mặt trận với một số các vụ ám sát này. Nhưng chúng tôi biết câu chuyện này còn nhiều chi tiết hơn nữa. Phóng viên A.C. Thompson của ProPublica giải thích sau đây.

Quý vị Biết Bất cứ Điều gì về những vụ Giết người này? Hãy Gửi Manh mối cho Chúng tôi.

Hãy đọc cuộc điều tra của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các vụ ám sát này và nạn nhân của chúng. Nếu quý vị biết bất cứ điều gì về những vụ ám sát này, hoặc quý vị là nạn nhân của khủng bố chính trị trong thời gian này, quý vị có thể giúp cuộc điều tra của chúng tôi bằng cách gửi cho chúng tôi một manh mối dưới đây. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng tiếng Việt.

Xin click vào link dưới này:

https://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists-vn

 

Hãy giúp chúng tôi điều tra những vụ Ám sát của Năm Nhà báo Mỹ gốc Việt.

Giữa năm 1981 và 1990, năm nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị thiệt mạng trong hoàn cảnh mà Cục Điều tra Liên bang (Federal Bureau of Investigation, hoặc FBI) đã nghi ngờ là một chuỗi ám sát mang tính chính trị. Không giống như các cuộc tấn công bạo lực chống nhà báo khác, những vụ ám sát này thu hút được khá ít sự chú ý. Cục Điều tra Liên bang tin rằng một tổ chức được những cựu sĩ quan quân đội Miền Nam Việt Nam đứng đầu, được gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, là tổ chức đứng sau lưng của chiến dịch gây khủng bố này. Tuy nhiên, không một ai đã bị bắt giữ. Đến nay, một cuộc điều tra được ProPublica/Frontline thực hiện đã khai quật những bằng chứng mới kết nối các thành viên của Mặt trận với một số các vụ ám sát này. Nhưng chúng tôi biết câu chuyện này còn nhiều chi tiết hơn nữa. Phóng viên A.C. Thompson của ProPublica giải thích sau đây.