Lyrics

Oh thinkin' about all our younger years
There was only you and me
We were young and wild and free

Now nothin' can take you away from me
We've been down that road before
But that's over now
You keep me comin' back for more

Baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven

And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven

Oh once in your life you find someone
Who will turn your world around
Bring you up when you're feelin' down

Yeah nothin' could change what you mean to me
Oh there's lots that I could say
But just hold me now
'Cause our love will light the way

And baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven

Yeah and love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven, yeah

I've been waitin' for so long
For somethin' to arrive
For love to come along

Now our dreams are comin' true
Through the good times and the bad
Yeah I'll be standin' there by you

And baby, you're all that I want
When you're lyin' here in my arms
I'm findin' it hard to believe
We're in heaven

And love is all that I need
And I found it there in your heart
It isn't too hard to see
We're in heaven, heaven, oooh

You're all that I want
You're all that I need

Written by Bryan Adams, James Douglas Vallance • Copyright © Universal Music Publishing Group


Lời bài hát

Oh nghĩ về tất cả những năm tháng tuổi trẻ của chúng mình
Chỉ có em/anh và anh/em
Chúng ta còn trẻ, hoang dã và tự do

Bây giờ không có gì có thể làm anh rời xa em
Chúng ta đã trải qua chuyện này
Nhưng đã qua rồi
Em/anh muốn anh/em trở lại để yêu nhiều hơn

Em/anh yêu, em/anh là tất cả những gì anh/em muốn
Khi em nằm đây trong vòng tay của anh
Anh cảm thấy khó mà tin được
Chúng ta đang ở thiên đường

Và tình yêu là tất cả những gì em cần
Và em tìm thấy nó trong trái tim của anh
Nó không phải là quá khó để nhìn thấy
Chúng ta đang ở thiên đường

Oh một lần trong đời bạn bạn tìm thấy ai đó
Ai sẽ biến thế giới của bạn xung quanh
Mang lại cho bạn khi bạn đang cảm thấy xuống

Vâng, không có gì có thể thay đổi anh trong em
Oh có rất nhiều điều mà em có thể nói
Nhưng hãy ôm em ngay bây giờ
Vì tình yêu của chúng ta sẽ nhẹ nhàng bay đi

Và anh yêu, anh là tất cả những gì emmuốn
Khi anh đang nằm trong vòng tay của em
Em đang cảm thấy nó khó tin
Chúng ta đang ở thiên đường

Yeah và tình yêu là tất cả những gì em cần
Và em tìm thấy nó trong trái tim của anh
Nó không phải là quá khó để nhìn thấy
Chúng ta đang ở thiên đường, vâng

Em đã chờ đợi quá lâu
Đối với cái gì đang đến
Đối với tình yêu để đi cùng

Bây giờ những giấc mơ của chúng ta đang có thật
Thông qua những thời điểm tốt và xấu
Vâng, em sẽ đứng vững ở đó bởi vì anh

Và em yêu, em là tất cả những gì anh muốn
Khi em đang nằm trong vòng tay của anh
Anh đang tìm thấy nó khó tin
Chúng ta đang ở thiên đường

Và tình yêu là tất cả những gì em cần
Và em tìm thấy nó trong trái tim của anh
Nó không phải là quá khó để nhìn thấy
Chúng ta đang ở thiên đường, thiên đường, oooh

Anh là tất cả những gì em muốn
Anh là tất cả những gì em cần

Viết bởi Bryan Adams, James Douglas Vallance • Bản quyền © Universal Music Publishing Group