Bài liên quan:

CSVN đã thả Dolly Khưu Hiền Duyên về Mỹ