Tin liên quan:

CĐVN Nam California tổ chức hội chợ Tết Bính Thân tại Mile Square Park