Các em HĐS của LĐ HĐ Lạc-Việt (Nam California) sẽ trình diễn trong khoảng 4-5 giờ chiều tại sân khấu nhỏ ở Làng Việt Nam tại Hội Chợ Tết Sinh Viên tại Costa Mesa Fairground, 88 Fair Drive, Costa Mesa, California 92626 vào ngày Thứ Bảy, 13 tháng 2 năm 2016