Tin liên quan:
Sao Là Lúc Này??? "Terror In Little Saigon" - Khủng Bố Tại Little Saigon

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa: “Mặt Trận là một chương đen tối của đời tôi"