Tin liên quan:
- Thư của Kỹ-sư Frank Trần góp ý cùng UB XD TĐ Vua Quang Trung 
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung họp báo (Lâm Hoài Thạch / NV, 19/8/2015)