Tin Liên Quan: Canada có thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên