"Những dân cử và hội đoàn luôn nói rằng sẽ đấu tranh hay bảo vệ cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt, nhân cơ hội này họ phải lên tiếng!"