Hậu Trường Sa: Việt Star Radio phỏng vấn Phố Bolsa TV và tuần báo Việt Weekly

Buổi phỏng vấn của nhà báo Đoàn Trọng và đài Việt Star Radio dành cho Phố Bolsa TV và Việt Weekly, đã diễn ra đúng như đã hẹn vào tối thứ Năm 24/5/2012, từ 11 giờ tới 12 giờ đêm, giờ California.

Theo sự thỏa thuận trước đó với nhà báo Đoàn Trọng, lẽ ra Phố Bolsa TV được quyền thâu hình toàn bộ buổi phỏng vấn để trình chiếu sau đó cho khán giả Phố Bolsa TV.

Tuy nhiên, vào giờ phút chót, khi đã có mặt tại phòng thâu, Phố Bolsa TV, Việt Weekly và nhà báo Trung Đỗ từ Việt Media Agency, mới bất ngờ được nhà báo Đoàn Trọng và nhà báo Chris Phan cho biết, do những bắt buộc đột xuất từ phía tổng đài cho thuê làn sóng phát thanh, tất cả mọi việc thâu hình và cả thâu âm thanh trong khu vực phòng thâu đều bị cấm.

Tôn trọng yêu cầu ngoài kế hoạch của Việt Star Radio, tôn trọng khán thính giả của các cơ quan truyền thông liên hệ, vì buổi phỏng vấn đã được thông báo trước, Phố Bolsa TV và Việt Weekly vẫn sẵn sàng tiếp tục tham gia cuộc phỏng vấn.