Tin liên quan:
- "Nhà báo" Trung Đỗ, hãy nhìn lại mình...