Hahaha... Các "cơ quan truyền thông" hay "phóng viên Youtube đang lên" phải học "chiêu" này của anh VHL. Muốn được chấp nhận phỏng vấn, mà cho tiền người ta không khéo là bị "phản tác dụng" vì chạm tự ái, cho nên phải mua thêm cái gì "bỏ thêm thịt trị giá 20 ngàn".