Vào ngày 13 tháng 3, năm 1975, một trực thăng võ trang của Phi Đoàn 219 Nha Trang bị trúng SA-7 (Russian Surface to Air Missile: SAM) trên vòm trời Ban Mê Thuộc gần BCH Tr.Đ53BB của Tr/T Ân (18VBĐL) thuộc SĐ23BB, QLVNCH. Tất cả bốn nhân viên phi hành đều hy sinh và bị bỏ lại trong một phi vụ yểm trợ tái chiếm thị xã Ban Mê Thuộc.

Đây là trực thăng cuối cùng bị bắn trên cao nguyên nam VN.

Sau 35 năm tìm kiếm, gia đình của cố Phi Công Dương Đức Hạnh đã tìm được địa điểm lâm nạn của chiếc trực thăng võ trang thiếu may mắn. Khi dân chúng đào xới đã tìm thấy hàng ngàn viên đạn mini-gun và những mảnh vụn của trực thăng và thân xác của những người quá cố đã được dân chúng chôn vội vàng trong ba ngôi mộ, trong một thửa vườn ở Ban Mê Thuộc, mà gia đình Dương Đức Hạnh đã thăm viếng, cầu nguyện, và cúng tế. Dân chúng ở đây cũng đã tìm được một thẻ bài với tên "Nguyễn Văn Ân." 

Gia đình Hạnh và anh em gia đình PĐ219 đã liên lạc được với hai gia đình Lê Thế Hùng và Trần Mạnh Nghiêm, nhưng không tìm ra thân nhân của anh Nguyễn Văn Ân. Xin quý vị, ai có tin tức về thân nhân nhân của anh Ân, vui lòng liên lạc: Trần Vê, 714-495-8740; hoặc qua email: [email protected]. comtrước ngày 30 tháng 6, 2010.

Gia đình Hạnh và Hùng sẽ gặp nhau ở BMT vào đầu tháng bảy, 2010 để lo phần mồ mã, cầu siêu, cúng tế cho phi hành đoàn bị nạn năm xưa. Gia đình Hạnh-Hùng xin quý vị vui lòng giúp đỡ về tin tức của Ân.

Gia đình Hạnh-Hùng xin chân thành cảm ơn lòng từ tâm và thì giờ vàng ngọc của quý vị. Gia đình Hạnh Hùng đã chuẩn bị tiền bạc, xin gia đình Ân và quý vị khỏi bận tâm về đóng góp tiền bạc phúng điếu.

Kính chúc quý vị an khang thịnh vượng và suốt đời hạnh phúc sức khỏe.

Xin quý vị rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót trong thư điện này.

Kính,

Trần Vê
Điện thoại: 714-495-8740
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.