https://www.youtube.com/watch?v=pyJH_QXR2tI3060s 

Chào buổi tối. Tên tôi là Tim Hogan. Tôi là cư dân của Westminster hơn 35 năm qua.

Tôi đến đây phát biểu vào tối nay, Thị trưởng Tạ, vì lo lắng cho tương lai của ông.

Tôi đã theo dõi sự nghiệp của ông trong những năm qua với sự quan tâm đáng kể. Một câu chuyện thành công của người nhập cư luôn nâng cao tinh thần. Tôi đặc biệt vui mừng khi ông trở thành Thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở một thành phố của Mỹ. Một câu chuyện thành công có thật của Mỹ. Thật tốt khi được sống trong một thời gian và địa điểm mà những câu chuyện cổ tích đó vẫn có thể xảy ra.

Nhưng nó là tương lai mà tôi quan tâm bây giờ. Và những gì tôi thấy có thể báo trước điềm xấu cho sự nghiệp chính trị của ông.

Triển vọng của ông sẽ vĩ đại biết bao, thưa ông, khi người ta nói rằng trong khi ông là người Thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Westminster, dưới sự lãnh đạo của ông, thành phố đã phá sản. Mọi điều ông đã đạt được thành tích cho đến nay coi như tiêu tan giữa những hỗn loạn của khoảnh khắc đó. Và sẽ không có cầu xin để giảm bớt sự đổ lỗi cho những người tiền nhiệm. Ông đứng trên đấu trường, thưa ông, và tất cả trách nhiệm và uy tín - dù tốt hay xấu - đều đổ dồn lên vai ông.

Tôi hiểu những áp lực to lớn mà ông đang phải chịu, Thị trưởng Tạ. Ứng cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang với tư cách là một thành viên Đảng Cộng hòa bảo thủ. Ý tưởng về việc ông tham gia vào việc tăng thuế, với bất kỳ khả năng nào bất kỳ điều gì, có thể gây bất lợi cho tương lai chính trị của ông.

Nhưng như đã được chỉ ra trước đây, điều này sẽ không phải là ông tăng thuế. Quyết định sẽ là của người dân. Tất cả những gì chúng tôi đang yêu cầu là cơ hội quyết định số phận của chính mình.

Chính trị thường mang hàm ý tiêu cực. Nhưng chính trị là cách chúng ta tiến bộ trong xã hội của chúng ta đang sống. Chúng ta thực hiện các thỏa hiệp và thực hiện các thỏa thuận để ảnh hưởng đến những thay đổi mà chúng ta mong muốn. Đó là cái gì tôi yêu cầu tối nay, thưa ông. Bảo vệ tương lai của ông và quan trọng hơn là tương lai của Thành phố này, bằng cách đàm phán một thỏa thuận để đưa dự luật về Thuế vào cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.

Ông không cần bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối dự luật pháp này, thưa Thị trưởng. Bạn có thể bỏ phiếu trắng (abstain). Bạn có thể cách nhiệt bản thân từ quyết định. Nhưng để làm được như vậy bạn phải đóng vai trò là một nhà lãnh đạo. Ông, và ông một mình, có thể thuyết phục các thành viên do dự trong Hội đồng bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến ​​này. Và như vậy làm như vậy, ông vừa có thể bảo vệ di sản của mình vừa giúp tạo điều kiện cho sự lành mạnh trong tương lai của Thành phố và phúc lợi của công dân.

Đó là tùy thuộc vào ông, ông thị trưởng. Tiền cược không thể cao hơn, cho cả bản thân và tương lai thịnh vượng của Thành phố này. Thực sự, nếu không giải quyết được vấn đề này sẽ có những phân nhánh vang danh bao năm.

Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc với những lời nói nổi tiếng của James Otis, một luật sư Massachusetts, đã mạnh dạn tuyên bố, hơn một thập kỷ trước Cách mạng Hoa Kỳ, rằng "Thuế mà không có đại diện là chế độ chuyên chế." Thật không may, một số người trong xã hội của chúng ta dường như có cơ sở toàn bộ triết lý chính trị của họ dựa trên một cụm từ ngắn gọn của lý tưởng này, rằng thuế là chế độ chuyên chế.

Nhưng tôi cho rằng họ có suy nghĩ không chính xác về tình cảm, vì có một ý tưởng hệ quả rằng thúc đẩy niềm tự hào dân tộc của chúng tôi, một trong những điều mà ông Otis đáng kính đã đồng ý mạnh mẽ. Và đó là, "Đánh thuế với sự đại diện là dân chủ." Và không có lý tưởng dân chủ nào hơn là trực tiếp đại diện của nhân dân. Chúng ta, những người nên quyết định xem chúng ta có bị đánh thuế hay không. Như là một quyết định quan trọng không nên được giao cho các chính trị gia quá dễ bị lung lay bởi sự cạnh tranh

lý tưởng của thời điểm này. Tôi yêu cầu, với sự khôn ngoan tuyệt vời của ông, ông hãy cho người dân sự lựa chọn đó.

Hãy đưa Dự Luật về Tiếp Tục Measure SS trên lá phiếu vào tháng 11 năm 2022. Hãy để người dân quyết định.


Tin liên quan:

  • 3/14/2022: Dưới sự lãnh đạo của thị trưởng gốc Việt Tri Ta (Tạ Đức Trí), TP Westminster sẽ phá sản năm 2024.
  • 4/27/2022: Thành phố Westminster sắp phá sản, phải cắt giảm dịch vụ, cắt giảm cảnh sát trong khi tội phạm gia tăng:

[Nguyên bản tiếng Anh / Original version provided by Mr. Tim Hogan]

Good evening. My name is Tim Hogan. I have been a resident of Westminster for over 35 years.

I come here this evening, Mayor Ta, out of tremendous concern for your future.

I have followed your career over the years with considerable interest. A tale of a successful immigrant is always uplifting. I was especially pleased when you became mayor. First Vietnamese mayor of an American city. A true American success story. It is good to live in a time and place where such heartening tales can still occur.

But it is the future that concerns me now. And what I see may bode ill for your political career.

How grand will your prospects be, sir, when it is said that while you were the first Vietnamese-American mayor of Westminster, under your watch the city entered bankruptcy. Everything

you’ve accomplished to-date will be lost amid the chaos of that moment. And there will be no recourse to deflect blame to predecessors. You stand in the arena, sir, and all responsibility and credit — be it good or ill — falls squarely on your shoulders.

I understand the tremendous pressures you are under, Mayor Ta. Running for Assembly as a conservative Republican, the idea of your being involved with raising taxes, in any capacity whatsoever, could be detrimental to your prospects.

But as has been pointed out before, this would not be you raising taxes. The decision would be that of the people. All we are asking is for the opportunity to decide our own fate.

Politics is often given a negative connotation. But politics is how we progress in our social contracts. We make compromises, and strike deals to affect the changes we desire. That is what I ask of you tonight, sir. Protect your future, and more importantly, the future of this City, by negotiating an agreement to place the tax measure on the November ballot.

You needn’t vote for or against this measure, Mr. Mayor. You can abstain. You can insulate yourself from the decision. But to do so you must act as a Leader. You, and you alone, can convince the hesitant members on the Council to vote in favor of this initiative. And by so doing, you can both protect your legacy while you help facilitate the future health of the City and the welfare of its citizens.

It is up to you, Mr. Mayor. The stakes cannot be higher, both for yourself and the future prosperity of this City. For truly, failure to address this issue will have ramifications that reverberate for years.

I’m certain everyone here is familiar with the fiery words of James Otis, the Massachusetts attorney who boldly declared, more than a decade before the American Revolution, that “taxation without representation is tyranny.” Unfortunately, some in our society seem to base their entire political philosophy on a truncated phrasing of this ideal, that taxation is tyranny.

But I contend they have an inaccurate take upon the sentiment, for there is a corollary idea that drives our national pride, one in which the Honorable Mr. Otis strongly agreed.

And that is, “Taxation with representation is democracy.” And there is no more democratic ideal than direct representation by the people. We the people should decide whether we are taxed or not. Such an important decision should not be left to politicians too easily swayed by the competing ideals of the moment. I ask, in your great wisdom, that you grant the people that choice.

Place the tax measure on the ballot in 2022. Let the people decide.