Posted on 27/07/2016 by https://hoiaihuutaysonbinhdinh.wordpress.com/

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 24-7-2016 một Đại Hội của Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã được tổ chức tại Thư viện Việt Nam địa chỉ số 10872 đường Westminster thành phố Garden Grove, CA 92843, hưởng ứng thư mời của Hội Trưởng BS Nguyễn Chi Vỹ có 80 đồng hương tham dự (có thêm một số đồng hương đến trễ sau bầu cử).

tayson2016 daihoi

Khi tất cả đồng hương ổn định chỗ ngồi, Ông Lê Anh Dũng đại diện Ban Tổ Chức (điều hợp chương trình), mời quý đồng hương đứng lên làm lễ chào quốc kỳ Việt, Mỹ và phút mặc niệm tiền nhân dựng và giữ nước cùng những đồng bào,đồng hương hy sinh vì lý tương tự do.

Theo chương trình Bác Sỹ Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng tất cả đồng hương và tuyên bố lý do buổi đại hội và tường trình những sinh hoạt của Hội , tiếp theo là Bà Trần Ngọc Mai đương kim thủ quỹ báo cáo trước đại hội về tình hình chi thu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Nội Quy của Hội Tất cả thành viên của Ban chấp hành và Ban Giám sát tuyên bố bố mãn nhiệm để Đại Hội tiến hành tổ chức bầu cử

Điều hợp chương trình giới thiệu các vị sau đây gồm có :

A– Chủ Tọa Đoàn:

1- Ông Nguyễn Hữu Thời

2- Ông Lê Văn Ba

3- Ông Dư Văn Hạ

4- Ông Võ Trấp

tayson2016 chutoadoan
Chủ Tọa Đoàn

B- Thư Ký Đoàn:

1-Ông Lê Cẩm Khoáng

2-Ông Võ Ngọc Uyển

tayson2016 thukydoan
Thư Ký Đoàn

Tất cả bốn vị trong Chủ Tọa Đoàn và hai vị trong Thư Ký Đoàn nêu trên được đa số đồng hương giơ tay hoan nghênh.

Chủ tọa đoàn nêu lên thủ tục bầu cử tuần tự như sau:

- Hội Trưởng:         bầu 1 vị

- Thành viên Ban Chấp Hành:         bầu 4 vị

- Ban Giám sát:         bầu 3 vị

** Bầu Hội Trưởng: Chủ Đoàn yêu cầu đồng hương tự nguyện ứng cử hoặc giới thiệu ứng cử viên. Hội Trường giới thiệu Bác Sĩ Vỹ, ngoài BS Vỹ ra không có người nào tự nguyện ứng cử và cũng không có người nào được đồng hương giới thiệu, nên Chủ Tọa Đoàn giải quyết như sau:

– Biểu quyết tín nhiệm: Hội trường giơ tay đồng ý với kết quả 76/78

– Chủ Tọa Đoàn tuyên bố: BS Nguyễn Chi Vỹ tái đắc cử Tân Hội Trưởng

** Bầu Ban Chấp Hành: Theo thể thức bầu trực tiếp và kín. Những ứng viên được giới thiệu sau đây :

1- Ông Đinh Kim Phương

2- Ô Nguyễn Hữu Cúc

3- Bà Trần Ngọc Mai

4- Bà Võ Thị Bình

5- Văn Công Định

6- Trần Ngọc Anh

7- Bà Bùi Anh Đào

8- Ông Nguyễn Văn Chương

9- Huỳnh Quang Dao

10- Đặng Thanh Phùng

Sau khi có một số đồng hương rút tên trong danh sách còn lại các ứng viên sau đây:

1- Ông Đinh kim Phương

2- Ông Nguyễn Hữu Cúc

3- Bà Trần Ngọc Mai

4- Bà Võ thị Bình

5- Ông Trần Ngọc Anh

6- Bà Bùi Anh Đào

7- Ông Huỳnh Quang Dao

Chủ tọa đoàn cử hai đồng hương Ngô Ba và Văn Công Định đặc trách phát và kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu ghi nhận có 78 phiếu. Kết quả kiểm phiếu có 4 người cao phiếu được Chủ Tọa Đoàn ghi nhận đắc cử theo thứ tự  như sau :

1- Đinh Kim Phương

2- Nguyễn Hữu Cúc

3- Trần Ngọc Mai

4- Huỳnh quang Dao

tayson2016 banchaphanh
Ban Chấp Hành

**BẦU BAN GIÁM SÁT: Có 3 đồng hương sau đây được đề cử vào Ban Giám Sát :

1- Lê Quang Mỹ

2- Phan Văn Chăng

3- Tạ Chí Thân

tayson2016 bangiamsat
Ban Giám Sát

Không có đồng hương nào được đề cử thêm vào danh sách ứng cử nên Chủ Tọa Đoàn tuyên bố 3 vị nêu trên được đắc cử vào Ban Giám Sát.

Không còn gì thảo luận nữa Chủ Tọa Đoàn tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Bác Sĩ Hội Trưởng cùng toàn Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát đắc cử nhiệm kỳ 2016-2018 lên cảm ơn đồng hương hiện diện trong buổi Đại Hội và chụp hình lưu niệm. BS Vỹ mời đồng hương dùng bữa trưa thân mật tại chỗ. Đại Hội kết thúc lúc 2giờ chiều cùng ngày.

tayson2016 daccu toanban
Bs. Hội Trưởng, Tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Nhiệm Kỳ 2016-2018


Bài liên quan:

Diễn Văn Của Bác Sĩ Hội Trưởng đọc trong Đại lễ NGÀY TÂY SƠN kỳ thứ XXIX 

Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung Họp Báo Trình Bày Diễn Tiến Công Việc 

- Website của Hội Ái Hữu Tây-Sơn Bình-Định 

- Website của Liên Trường Qui-Nhơn 

- Website của Gia Đình Lại-Giang