Nguyễn Quang Duy, 14/04/2016

Thật không hổ danh Dũng Phi Hổ khi trên túi áo Dũng là lá cờ vàng thân yêu và trên tay em xâm hai chữ "SÁT CỘNG" thật to và dòng chữ:

"Government should be afraid of people..."
(Chính quyền nên sợ người dân).

Nhà tù cộng sản không giam cầm được tư tưởng Dũng, ngược lại giúp Dũng trưởng thành hơn xứng đáng là con én đầu báo hiệu nền Cộng Hòa đang đến cho dân tộc Việt Nam.

nvd01

nvd02

nvd03

oOo

Anh hùng Nguyễn Viết Dũng ra tù,

Chẳng sợ một ai lẫn kẻ thù.

Lớp trẻ ngày nay gương dũng cảm,

Cờ vàng túi áo dáng trượng phu.

Sát cộng phơi bày rõ cánh tay,

Chẳng sờn quỷ đỏ chẳng sợ ai.

Hiên ngang khí phách trên đường vắng.

Nói gót tiền nhân rạng chí trai.

NV