Họ là những anh hùng không tên tuổi 
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông, 
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, 
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước 

Họ là kẻ muôn nghìn năm thuở trước 
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu 
Và làm cho những đất cát hoang vu 
Biến thành một giải san hà gấm vóc 

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc, 
Không ngại xa, hăng hái vượt trường sơn 
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn 
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng 

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động 
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng 
Đã xông vào khói lửa quyết liều thân 
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc 

Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc 
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan, 
Người thất cơ thành thịt nát xương tan 
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển. 

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm 
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa. 
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà 
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối. 

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi 
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình 
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh 
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch. 

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, 
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, 
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên 
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật, 

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất, 
Thịt và xương trộn lẫn với non sông 
Và anh hồn chung với tấm trinh trung 
Đã hòa hợp làm linh hồn giống VIỆT.