"Đừng trách tại sao người Việt bên kia chiến tuyến cứ ôm mãi hận thù, mà hãy hỏi mình đã hành xử thế nào trong suốt 40 năm qua" 
- Góc nhìn từ một thanh niên miền Bắc Thành Lê