21-6-2012 [Cảm ơn thân hữu PBT đã chuyển tin]

buitin2010NVTheo yêu cầu của Ban Tổ Chức buổi nói chuyện của Ô. Bùi Tín, xin chuyển bản thông báo mới nhất của ban Tổ Chức liên quan đến việc thay đổi địa điểm tổ chức.

Điạ điểm mới là Thư viện Martin Luther King, 150 E. San Fernando St.

Thời gian từ 9:30 AM đến 12:30 trưa, cũng vẫn ngày Thứ bảy 23/6/2012

Trong buổi gặp gỡ vào chiều hôm nay 21/6/2012 tại văn phòng Toà soạn nhật báo CaliToday nơi đã diễn ra buổi tranh luận giữa Ban Tổ Chức và những người chống đối buổi nói chuyện của Ô. Bùi Tín, Ô. Trương Bổn Tài, một thành viên trong Ban Tổ Chức cho biết Ban Tổ chức đã dự trù rất nhiều kế hoạch sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống xảy ra một khi địa điểm tổ chức bị hủy bỏ vào giờ phút chót.

Chỉ trong 30 phút sau khi được biết Học Khu Esat Side hủy bỏ hợp đồng thuê mướn, Ban Tổ Chức đã có ngay địa điểm mới là Thư viện Martin Luther King. Và Ban Tổ Chức còn có 2, 3 địa điểm khác nữa đang ở trong tình trạng "sẵn sàng" khi cần thiết.

Để rộng đường dư luận, cũng xin chuyển Bản Thông Cáo Báo Chí của Bà Lê Thị Cẩm Vân và Ô. Lân Nguyễn, hai thành viên của Học Khu East Side liên quan đến việc Học Khu East Side hủy bỏ hợp đồng thuê mướn địa điểm:


Ngày 20 tháng 6 năm 2012

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi:     Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
                   Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Hội Đòan và Đoàn Thể
                   Quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo
                   Quý vị Đồng Hương

Kính thưa toàn thể quý vị:

Để làm rộng đường dư luận và tránh những ngộ nhận, chúng tôi là Lân Nguyễn và Vân Lê, thành viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Trung Học East Side (East Side Union High School District), xin trân trọng minh xác về việc liên quan đến buổi nói chuyện của ông Bùi Tín vào ngày thứ bảy 23 tháng 6 năm 2012 tại một phòng họp của Học Khu Trung Học East Side tại điạ chỉ 830 North Capital Avenue, San Jose, CA.

Chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì tới ban tổ chức của buổi nói chuyện nói trên và cũng không liên hệ hay không hay biết gì về việc tổ chức này.

Cơ sở của học khu Trung Học East Side là cơ quan công cộng, bất cứ một cá nhân nào hay hội đoàn nào cũng đều có thể thuê mướn làm nơi tổ chức cho những sinh họạt riêng của họ.

Học Khu Trung Học East Side hiện có gần 20% tổng số học sinh là học sinh Việt Nam, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc và xáo trộn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn của chúng ta ở San Jose, chúng tôi đã đề nghị Ban Giám Đốc Học Khu Trung Học East Side hủy bỏ hợp đồng thuê mướn với ban tổ chức của buổi nói chuyện ngày thứ bảy 23 tháng 6 này.

Kính xin quý vị vui lòng giúp phổ biến rộng rãi để rộng đường dư luận và tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Xin trân trọng cám ơn quý vị.

Trân trọng,

Lân Nguyễn                             Vân Lê

Thành Viên HĐQT Học Khu      Thành Viên HĐQT Học Khu

408-347-5093                         408-347-5092


Tin liên quan:
- Hãy lột mặt nạ anh “đạo đức giả” Bùi Tín 
- Loạt Video Clips của Người Việt Online phỏng vấn Bùi Tín sau ĐH 11 của đảng CSVN: 

P1

P2

P3

P4

P5