6-4-2012

Thưa LS Nguyễn Xuân Nghiã và các thành viên của LD Vì Dân,

Đại diện cho LD Thăng Tiến, tôi xin chính thức gửi đến luật sư Văn Thư trong attachments và Án Lệnh của Supreme Court về những vi phạm luật lệ hành nghề của luật sư với biện pháp trừng phạt là án treo 2 năm kể từ ngày 9 tháng 11, năm 2011.

Xin luật sư vui lòng đáp ứng yêu cầu của chúng tôi cũng như đồng hương đồng bào để mọi người được hiểu rõ sự việc mà nhận định, củng cố niềm tin và chọn lựa lá phiếu của họ vào ngày bầu cử 15 tháng 4, 2012 tới đây.

Rất mong sự hợp tác và trả lời nhanh chóng, chính xác của luật sư để dư luận bớt hoang mang, ảnh hưởng xấu đến cuộc bầu cử cũng như uy tín và niềm tin đối với những người lãnh đạo tương lai của CĐNVQG-NC.

Trân trọng,

Lac Tan Nguyen


LIÊN DANH THĂNG TIẾN

Ứng Cử Vào Hội Đồng Đại Diện

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Web: www.thangtiencd.wordpress.com ◊ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Sự Vụ Văn Thư

Ngày: 6 tháng 4, 2012

V/v: Án Lệnh của Supreme Court ngày 9 tháng 11, 2011 đối với những vi phạm luật lệ hành nghề của LS Nguyễn Xuân Nghiã qua các vụ kiện: 11-O-12857, 11-O-15771

LIÊN DANH THĂNG TIẾN được một số đồng hương đồng bào cho biết LS Nguyễn Xuân Nghiã, Thụ Ủy Liên Danh Vì Dân, ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC Nk 2012-2015, đang hành nghề luật sư dưới tên Neil N. Nguyễn, Bar #181143 có vấn đề pháp lý, được hoãn treo bằng, nhưng bị án treo 2 năm do vi phạm luật lệ hành nghề luật sư.

Trước những tin tức đang lan truyền trong cộng đồng, trên internet, đã có sự dao động, nhiều dư luận hoang mang và mất niềm tin vào LS Nguyễn Xuân Nghiã, thụ ủy LD Vì Dân.

Trong tinh thần trong sáng và minh bạch, chúng tôi yêu cầu LS Nguyễn Xuân Nghiã công bố sự việc này một cách công khai và giải thích rõ ràng một cách đầy đủ:

1.- Các sự việc liên quan đến vụ kiện của bà Trần Kim, hãng bảo hiểm AAA, bà Lela Martinez của hãng bảo hiểm United Alliance Insurance, và với State Bar …

2.- Thỏa thuận (Stipulation), các biện pháp trừng phạt của Luật Sư Đoàn [(D. Dispcipline: (1) Stayed Suspension; (2) Probation; E. Additional Conditions of Probation với các khoản có dấu chọn lựa; F. Other Conditions Negotiated by the Parties: (1) MPRE

LD Thăng Tiến chúng tôi và nhất là mọi cử tri, đồng hương đồng bào cần được hiểu rõ sự việc, sự vi phạm luật lệ hành nghề của luật sư, và để quyết định lá phiếu của họ trong ngày bầu cử 15-4-12 tới đây.

Trân trọng,

TM Liên Danh Thăng Tiến

Nguyễn Tấn Lạc, Thụ Ủy Liên Danh

Bản sao kính gửi:

- Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử để “tùy nghi”.

- Giới Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ tại Nam California để xin phổ biến rộng rãi.

- Đồng hương, đồng bào tại miền Nam California để thông báo và theo dõi sự trả lời của LS Nghĩa.


Tin liên quan:
- Nguyễn Tấn Lạc Tung Chưởng: Tiết lộ Ls. Nguyễn X. Nghĩa bị treo bằng hành nghề