Vi Lang/Viễn Đông - (15/02/2012)

ORANGE - Hôm qua Thứ Ba, 14-2-2012, nhà thơ Cao Tiêu, tên thật Hoàng Ngọc Tiêu, nguyên Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời tại bệnh viện St. Joseph ở Orange, Nam California, trước 4 giờ chiều, hưởng thọ 83 tuổi, theo tin tức từ gia đình cho nhật báo Viễn Đông biết.

Di ảnh Cố Thi sĩ Cao Tiêu (1929-2012)

Nhà thơ Cao Tiêu sinh ngày 16 tháng Giêng năm 1929 tại Dưỡng Thông, Kiến Xương, Thái Bình. Ông từng giữ chức Cục Trưởng Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Từ năm 1968 đến 1975, ông là chủ nhiệm nguyệt san Tiền Phong và bán nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa. Ông cũng ở trong hội đồng giám khảo bộ môn thơ, Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.

Những tác phẩm của ông được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có tập Hoa Trăng, do Vũ Văn Tuynh phổ nhạc, đoạt Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH năm 1970, do Bội Ngọc ấn hành cùng năm. Các tác phẩm khác của ông gồm có: Quan Niệm về Cái Chết qua Thi Ca và Triết Lý (tiểu luận, do Khai Trí xuất bản tại Sài Gòn, 1970), Sứ Trình (bút ký công du Đài Loan, do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, 1970), Đăng Trình (thi tập, do Ngọc Nữ xuất bản, 1971), Tuyển Tập Thơ Nhạc gồm 12 bài thơ do 15 nhạc sĩ phổ nhạc (Bội Ngọc xuất bản, 1971), và Cao Tiêu Thi Tuyển gồm các bài thơ chữ Hán (Hoàng Gia Huynh Đệ xuất bản tại California năm 2002).

Riêng Cao Tiêu Thi Tuyển gồm 232 bài nguyên tác Hán thi, do tác giả diễn nghĩa, chú thích và dịch thơ.

Tại Hội Chợ Tết Sinh Viên ở Nam California trong nhiều năm, khách du Xuân cũng được thưởng lãm những nét bút đẹp, bài thơ hay của thi sĩ Cao Tiêu khi ông khai bút đầu Xuân.

Thi sĩ Cao Tiêu cũng từng góp những bài thơ chữ Hán của ông cho một số Giai Phẩm Xuân Viễn Đông.

Vi Lang/Viễn Đông

~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh Quát Thần Siêu - (Gửi Cao Tiêu Thi Sĩ)

Huệ Thu - Sep 24, 2009

Mưỡu:

Thấy ông Ðại Tá Cao Tiêu

Làm bài hát nói có nhiều câu hay

Hậu sinh muốn được học thầy

Mới bèn tấp tểnh làm ngay một bài

Nói:

Là ai đấy nhỉ

Cao Tiêu danh sĩ đương thời

Bao nhiêu năm Cục Trưởng khơi khơi

Về già lại hát chơi dăm khổ phách

Văn nghệ chí kim thanh nhãn khách

Thi ca tự cổ bạch đầu ông

Học Như Lai có có không không

Mà dê béo rượu nồng xem cũng đủ

Ngàn năm trước đã có ông Ðỗ Phủ

Ngàn năm sau dân chủ lại Cao Tiêu

Nghe đồn Thánh Quát Thần Siêu...

Huệ Thu

November 28, 2006