Phần 4. Tranh Cử Chức Ủy Viên Học Khu Wesminster (2006)

- PV Tâm An: Frank Tran là ai? Đôi điều thú vị về nhân vật ứng cử viên Westminster City Council này

- Việt Báo: UCV Frank Trần vì Quyền Lợi Học Sinh

   https://vietbao.com/a72542/ucv-frank-tran-vi-quyen-loi-hs

- Người Việt:


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County  (30/12/2019)

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020