12/3/2020

Post này dành riêng cho bà cựu đại úy công an VNCS Tạ Phong Tần. Có người khuyên tôi nên bỏ qua cái email bà gởi trên Diễn Đàn, lo chú tâm vào tranh cử. Chức vụ Nghị Viên là cái gì? Làm sạch cộng đồng cũng là một cách phục vụ cộng đồng mà tôi đã làm bao năm nay, đâu cần phải "big title". Thắng cử hay không đối với tôi chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống...
Khuyên bà Tạ Phong Tần dành thời gian xem lại dung nhan của mình lúc mới sang Mỹ ở post này (Sept. 2015):

https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2035850489979492

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1706159276281950

Qua email bà gởi trên các Diễn Đàn về Frank Trần (xem hình), tôi có vài lời khuyên cho bà:

- Hãy trực diện đối thoại với tôi với lý lẽ và bằng chứng (bà cũng là một tay viết lách có hạn, hình như có sáng tác loạt truyện ảo tưởng "Đứng Thẳng Làm Người" gì đó...);

- Năm 1975 bà cũng thuộc loại "hỉ mũi chưa sạch";

- Bà lớn lên trong miền Nam, bà được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một đại úy công an VNCS;

- “Tị nạn” sang Mỹ, hiện là xướng ngôn viên của đài có tên là "Nhân Bản Lạc Việt" thì nên gội rửa cái văn hóa "Thằng, Con..." bà học được từ cái lò đào tạo đó ra;

- Chúng tôi -Sức Mạnh Cộng Đồng- không thuộc một đảng phái nào, vẫn đã và đang tiếp tục theo dõi những người "đấu tranh dân chủ" như bà và bao người khác. Cái stt cũ năm xưa là một ví dụ.

- Chưa chi bà đã chụp mũ tôi là cộng sản. Tôi có lý do để nghi ngờ bà - một tên "dân chủ cuội", cựu đại úy công an VNCS - đang đóng "Khổ Nhục Kế" (mẹ tự thiêu) để xâm nhập vào hàng ngũ quốc gia, quậy phá cộng đồng VN ở Little Saigon này. Chụp mũ người khác là cộng sản là một thí dụ điển hình.

---
https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2643998592498009

Image may contain: text