Vui lòng bấm vào màn hình rồi "scoll down" để xem, hoặc bấm vào góc phải    để mở màn hình rộng ra. Cảm ơn!

{aridoc engine="iframe" width="600" height="400"}https://drive.google.com/file/d/0B7RIfrLdxblpUlJCZXFXUF9ac3c/preview{/aridoc}

Lệ Việt
Bác sĩ Lê Xuân Việt (1958), con trai nữ danh ca Thái Thanh và tài tử điện ảnh Lê Quỳnh, trình bày bài "Giấc Mơ Hoài Hương"
 

Ca Nhạc Sĩ Diệu Hương 
Ca-Nhạc-Sĩ Diệu Hương đang trình bày bản nhạc "ruột" của mình "Vì Đó Là Em"


Tin liên quan:
Nhân Vật Điện Ảnh - Lê Quỳnh