VietBao 5/2/2014

ARLINGTON, Texas (VB) -- Một Giaó sư Mỹ gốc Việt đã được Viện Y Tế Quốc Gia (National Institute of Health) cấp tài trợ để thiết lập một hệ thống mới để chữa trị về bệnh tim mạch.

GS Kytai Truong Nguyen của University of Texas Arlingon được NIH cấp ngân sách 4 năm, trị giá 1.4 triệu đôla, để thiết lập hệ thống vi hạt (nanoparticle) để dùng phương pháp mới chữa trị bệnh nghẽn tim mạch.

Vị giáo sư cùng nhận tài trợ nghiên cứu này là GS Jian Yang của đaị học Penn State University, vị này là cựu Giáo sư ở UT Arlington.

Hai vị giáo sư này moơi đây được lãnh tài trợ từ NIH cho một dự án nhằm tạo ra các vi hạt giả như các vi hạt platelet trong máu, mà các platelet này làm thành các cục máu đông, làm thành một bờ bao quanh các mạch máu -- nghiên cứu này có thể giúp gỡ bỏ được các cục máu đóng cục làm hại các bức tường động mạch.

Giáo sư Taiky Truong Nguyen vào ban giảng huấn UT Arlington từ năm 2005, nói kỹ thuật mơi có thể làm giảm các biến chứng xây ra ở các mạch máu sau các cuộc giải phẫu và có thể tăng thêm cơ hội cho các bệnh nhân sống thọ hơn, sống khỏa mạnh hơn.

Bản tin UT cũng nhắc tới một bản nghiên cứu in trên báo tháng 12-2013 trong tạp chí Acta Biomaterialia, cùng viết bởi Taiky Truong Nguyen, Jian Yang và nhiều cộng sự trong nhóm nghiên cứu, trong đó có Khanh Vu -- giải thích về hệ thông vi hạt trong máu, và nói kỹ thuật mới có thể chưã nhiều biến chứng bệnh tim mạch.

http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-220463_5-15