rfi logoThy My/RFI 16/8/2013

Va được tr t do ti tòa phúc thm Long An chiu nay 16/08 (gi Vit Nam), trong vòng tay vui mng khôn t ca người thân, bn bè và nhng người ng h, đến ti sinh viên Nguyn Phương Uyên đã có mt Saigon ti nhà th Dòng Chúa Cu Thế, nơi din ra mt bui liên hoan nho nh đ chào đón Uyên.

Trong không khí đy xúc đng này, Nguyn Phương Uyên đã vui lòng dành thì gi tr li RFI Vit ng.


Nỗi vui mừng khi Nguyễn Phương Uyên vừa được ra khỏi trại giam Long An tối 16/08/2013.

RFI: Thân chào Phương Uyên và xin chúc mng bn! Uyên có nghĩ mình s được tr t do hôm nay không?

Nguyn Phương Uyên: D không, ti vì rt là khó khăn, rt là kht khe. Bi vy mà em không nghĩ là gi này em được tiếp xúc vi mi người như thế này. Cm giác rt là khó t, vì b giam đã mười tháng hai ngày, em mi được tiếp xúc vi mt bu không khí khác vi tri giam, mt bu không khí ca s t do!

RFITrong phiên tòa phúc thm hôm nay Uyên đã nói nhng gì?

D, ti phiên tòa phúc thm có ba vn đ chính em đã đt ra. Th nht là v thm quyn: cơ quan ca Long An không có thm quyn đi vi v án ca em.

Th hai là nói v cái hành đng ca em. Em cho là không phm vào điu 88 là chng Nhà nước. Em vn yêu T quc ca mình đy thôi. Em ch có xúc phm đến Đng. Vì Đng ch là mt t chc nên không cào bng được. Không vì cái s quá tôn sùng mt đng phái mà mi người, nht là Hi đng xét x cũng như Vin kim sát cào bng Đng vi Nhà nước Vit Nam.

Th ba là em nói ngn gn v s khác nhau gia phiên tòa sơ thm và giy ca tòa sơ thm gi xung cho em – có rt nhiu s khác bit. Mà em cho rng đó là mt bn án có trước, không công minh và không có s công bng. Đã có mt s sp xếp trước, làm cho em cm thy tht vng thêm v nhng gì đang din ra.

Tuy nhiên phiên tòa phúc thm ln này đã cho em mt đm la hy vng, cùng vi s tin yêu vào mi người. Cm ơn mi người rt là nhiu! Bây gi em được như thế này là nh mt phn rt là to ln ca mi người, trong nước cũng như trên thế gii, đã đng v phía em, cho em cơ hi nói lên quan đim ca mình ti mt đt nước chế đ cng sn.

RFIVì sao Uyên t bào cha mà không nh lut sư?

Ti phiên tòa sơ thm, mc dù hai lut sư đã nói rt là nhiu, nhưng mà em thy quyn hn ca lut sư rt là ít i, thm chí không có! Cho nên em s t bào cha, bi vì nếu quyn hn không có thì không nên nh. Nếu t nói thì s to được nhiu cơ hi đ em đi đáp vi Vin kim sát cũng như Hi đng xét x. S có nhiu cơ hi đ được nói hơn, em mun nói lên tt c nhng suy nghĩ ca mình.

Điu th hai khiến em không mun nh bào cha ca lut sư, là trong thi gian tm giam mười tháng và hai ngày ca em, em đã có mt tí gi là vng tâm. Vng tâm vào quan đim mà mình cn nói. Bi vy em nghĩ là mình không có ti thì mình phi t bào cha cho chính mình. Cho nên em t chi nh hai lut sư, là bác Lương và bác Sơn bào cha.

RFILàm sao Uyên có th gi vng tinh thn được như vy? Uyên còn tr, và chc chn là trong tù thì không th như ngoài…

D vâng, người ta bo gn mc thì đen, gn đèn thì sáng, đâu thì li ging đy thôi. Đôi khi lòng mình vn b lung lay, s liên ly đến nhng người bn, đến c gia đình. Nhưng em suy nghĩ, kinh Pht đã dy em mt câu: Cuc sng ch là gi và tm, sng trăm năm ri cui cùng cũng tr v vi cát bi.

Bi vy em không th nào “bán danh ch có ba đng”. Không th nào làm trái lương tâm ca mình được. Em không th t b quan đim, lp trường ca riêng em. Đó là đng lc thúc đy đ em đng trước tòa, t bào cha cho mình, cũng như gi vng quan đim và lp trường ca mình.

RFIUyên va dn kinh Pht nhưng Uyên li đang trong nhà th. Có l đây là dp đ mi người đoàn kết li?

Vâng. Em ch có th nói mt li: Cm ơn tt c mi người trong nước cũng như trên thế gii! “We are one”- chúng ta là mt, đâu cũng vy, phi có công lý. Công lý và công bng s phi tr li! Em hy vng là tr li càng sm càng tt.

RFIVn khó th hiu được là trong tri giam mười tháng ri mà tinh thn Uyên li được như vy…

Đó là mt vic không th nào đoán biết được, em cũng không nghĩ là mình như thế. cái tui hai mươi mt, hai mươi hai này, em không nghĩ là mình như vy. Nhưng mà em đã rt c gng, và nh mi người rt là nhiu, nhng lúc đi thăm nuôi cùng gia đình em đã cho em đng lc rt là ln.

RFIThi gian gn đây Uyên có b áp lc gì không?

D, áp lc cũng rt là ln. Mi khi gn ra tòa, áp lc đi vi em là ti tòa. Phiên tòa có được công khai và minh bch đúng thc cht hay không, hay là mt phiên tòa dng ra mt cách hình thc?

Em mong mun có nhng phiên tòa công khai và minh bch, đó em nói lên được nhng quan đim ca mình, có nhiu người nghe, có nhiu người chng kiến. Ch không phi là phiên tòa ch m ra đ ri bn án có sn đưa cho mình, thì em không mun. Vì tòa là phi rõ ràng, công khai, đó là tính khoa hc, pháp lý ca pháp lut. Đó là s công bng. Em mong mun có s công bng nhng phiên tòa.

RFIVà có l Uyên vn tiếp tc phn đi nhng thái đ hung hăng ca Trung Quc trên Bin Đông?

D vâng, tt nhiên là như thế. Vì trước nhng thái đ tiêu cc thì phi có nhng ý kiến đ dng li. Còn nhng gì v sau này, thì ngày mai ri li đến, “tomorrow will come”. Bi vy hãy đ xem ngày mai mi vic din biến như thế nào.

RFIChc là bây gi còn quá sm đ hi, nhưng d đnh sp ti ca Uyên là gì?

Đó là mt bí mt, rt là bt ng. Mi người s ch xem. Em không th nói c th được là nó như thế nào, nhưng hy vng là s không làm mi người tht vng.

RFIUyên s quay tr li trường hc hay không?

D, hc, hc na, hc mãi, con đường hc vn ca em không bao gi dng li đâu .

RFICm ơn Phương Uyên nhiu lm, và mt ln na xin chúc mng Uyên được t do!

Cm ơn ch và mi người đã đng v phía em rt là nhiu, em được tr li t do ca mình là nh mi người. Cm ơn mi người rt nhiu! Đó là sc mnh đ em vượt qua tt c, là đng lc ca em!