Việt Báo, 18/6/2013

Sinh viên Phil Phúc Lê, tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế và quản trị tiếp thị, đã đạt được vị trí đồng Thủ Khoa (2013 Co-Valedictorian) với điểm GPA là 3.98 của Đại Học California State Polytechnic University, Pomona.

Đồng thủ khoa với Phil Phúc Lê là một cô người Mỹ gốc Latin. Trong bản văn trường giới thiệu, viết về Phil Lê: thành quả học vấn của Phil lê là 2 lần vào danh sách Sinh Viên giỏi của Viện Trưởng Đại Học (Presidents Lists), 14 lần vào danh sách Sinh Viên giỏi của Khoa Trưởng (Deans Lists), 7 học bỗng... hiện đang làm việc ở Time Warner Cable. Ước mơ của Phil Lê là trở thành quản trị ngành tiếp thị xuất sắc cho một công ty viễn thông Hoa Kỳ ở VN, cũng như sẽ làm một giáo sư đại học dạy cho SV Việt về kinh doanh, dân chủ và nhân quyền. (Photo: gửi bởi Frank Trần)

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-78_4-209690/ 

(Sẽ có thêm nhiều hình ảnh ngày ra trường tối nay… please come back!)

Mời xem Video: http://www.csupomona.edu/~commencement/