ThangTuDenMô Hình Bức Tường Đen Trình Bày Tội Ác Việt Cộng và Lễ Xuất Phát Treo Cờ Việt & Mỹ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Tội ác việt cộng kể từ hàng loạt đấu tố khủng bố nhân dân trong ác sách "cải cách ruộng đất" (1949-1956), qua phát động cuộc chiến tranh với một tổng lực yểm trợ của khối cộng sản xâm chiếm Miền Nam Tự Do (1960-1975). Việt cộng vô vàn tội ác với loài người, với đồng bào, ngay cả với hàng ngũ đấu tranh của chúng kể cả nhân viên trong các công tác bí mật. Những tin tức qua mô hình của bức tường Đen chỉ là một phần nhỏ của tội ác việt cộng.

Mục đích của công tác này mà BTC với thân phận người tỵ nạn biết cảm nhận sự đau thương của đồng bào, biết xót xa những mất mát chung của đất nước quê hương đã nói lên cho thế giới văn minh biết rằng người Việt Nam trong và ngoài nước không dung chế độ cộng sản và đã sẵn sàng làm cái gì đó cần thiết cho một sự thay đổi vận mệnh đất nước.

Mọi công tác của người tỵ nạn đều có ý nghĩa yểm trợ trong nước và truyền đạt thông điệp cho giới trẻ về sự kế thừa một di sản văn hoá và lịch sử hào hùng của dân tộc trong sứ mệnh đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ, người dân thật sự được hạnh phúc.

Lễ khánh thành mô hình Bức Tường ĐEN và xuất phát Treo Cờ còn là hoài niệm đối với những người nằm xuống đáng lẽ cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ và toàn vẹn lãnh thổ lại rơi vào tay tập đoàn cai trị vô tâm hiện nay. Những vết thương đau của dân tộc còn rỉ máu bao giờ cũng tác động mạnh trong tâm trí người dân, đặc biệt vào mùa thương đau của cả dân tộc: THÁNG TƯ ĐEN!

2013-04-03 01

2013-04-03 02

2013-04-03 03

2013-04-03 04

2013-04-03 05

2013-04-03 06

2013-04-03 07

2013-04-03 08

2013-04-03 09

 2013-04-03 10

2013-04-03 11

2013-04-03 12

2013-04-03 13

2013-04-03 14

2013-04-03 15

2013-04-03 16

2013-04-03 17

2013-04-03 18

2013-04-03 19


Bài / Tin liên quan:
- Nhiều người trẻ tham gia lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư năm 2013 - Cờ vàng VNCH vẫn tung bay khắp thế giới sau 38 năm
- Nam Cali: Nhiều buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư