SMCĐ, 12/12/2011

Bạn đang bị "stress" nặng nề? SMCĐ xin chia sẻ bạn đọc thông tin dưới đây, phòng chuẩn bị khi chính bản thân mình hay người thân cần đến, và một vài thông tin căn bản về HIPAA. Xin lưu ý dè dặt là SMCĐ không có ý đả kích hay quảng cáo cho một cá nhân, cơ sở thương mại, hay một đoàn thể nào:

(Lý do SMCĐ nêu ra ở đây là vì đã có một vài lần chính tai nghe nhân viên của các văn phòng bác sĩ, hay ngay cả chính bác sĩ, trong lúc "trà dư tửu hậu", hay đem chuyện của bệnh nhân (nhất là những người nổi tiếng) ra mà "tám", dù là những nơi "private party" của mình. Việc làm này quá là phạm luật, và dễ bị "kiện sút cán". Xin cẩn trọng, lưu ý nhân viên của mình, hiểu cho rằng khi bị lấy "deposition under oath" (lời khai có tuyên thệ nói sự thật). Tội man khai hữu thệ (perjury) nặng lắm, ngay cả TT Clinton còn chưa dám nói láo, thì cũng đừng nên trách cứ nhân viên mình làm chi (cũng đừng trách SMCĐ sao "vẽ đường cho hươu chạy"), nếu mình không tôn trọng luật pháp ngay từ đầu.  SMCĐ không muốn sẽ lưu lại bài viết nào về vấn đề này trên mục "Việc Nên Tránh/Tin Xấu").

Trân trọng!