Bạn ạ, mong rằng bạn sẽ nghĩ đến đấng sinh thành, vợ con, những người thân chung quanh ta, vẫn còn có người cần mình, đừng nông nổi quyết định một điều gì vội vã... Đôi khi "tình ngay lý gian", luật pháp không ở về bên bạn, nhưng không phải "một viên kẹo đồng" là gỡ huề lại thế cờ, hay cho hả giận... rồi ngàn thu trong vòng lao lý. Hay hèn nhát tìm lấy cái chết, có lỗi với bậc sinh thành đã sinh ra ta, và trốn tránh trách nhiệm nếu có con thơ dại... Còn mạng sống là còn tất cả bạn ạ! Chúng ta đến đất nước này với hai bàn tay trắng... thì lúc nào mình cũng có thể làm lại từ đầu.  Hãy uống một ly nước lạnh cho hạ hỏa, hay đi dạo biển tìm về thiên nhiên, bình tâm lại rồi từ từ tìm phương pháp giải quyết vấn đề... Mời nghe Khánh Ly hát "Đừng Tuyệt Vọng".


- Nhấn vào đây  để lấy danh sách các bác sĩ tâm lý học người Việt Nam có thể giúp cho bạn. [Đọc thêm trang này để an tâm về quyền bảo vệ tin tức cá nhân của bạn]