Nguyện Lo Tu Tập, Làm Việc Thiện Để Tạo Đức Cho Con, Còn Nước Còn Tát

(Vui lòng trở lại. Bài đang viết... Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh Covid-19 này. Nếu được, xin một cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi. Một phần lỗi tại tôi! Đa tạ và Trân trọng!)

 

- Trải nghiệm 10-ngày Thiền Vipassana (8/2/2017 - 19/2/2017)

Bạn thân mến,

Vào tháng Hai năm nay (2017), tôi đã tham dự Khóa Thiền Vipassana 10 Ngày ở Twentynine Palms, California (2/8/17 - 2/19/17). Trong 10 ngày đó, tôi không được phép nói chuyện, viết lách, không phone, không Facebook, không liên lạc gì đến thế giới bên ngoài, chỉ ăn chay vào buổi trưa, ăn trái cây vào buổi tối và ngồi thiền hơn 11 tiếng mỗi ngày (mỗi ngày từ 4 giờ sáng -9:30 tối.)

Thiền Vipassana là một phương pháp để diệt trừ khổ đau của nhân loại; một phương pháp thanh lọc tâm cho phép ta đối mặt với những căng thẳng và vấn đề cuộc sống một cách bình tĩnh, cân bằng; Thiền Vipassana là một nghệ thuật sống mà người ta có thể sử dụng để có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Tôi không nghĩ mình đã đạt tới mức "diệt trừ hết khổ đau"; tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng tôi đã học cách quan sát cảm giác (cảm thọ) với nhận thức về sự thăng tiến, có nghĩa là quan sát những cảm giác trên thân mà “không thèm muốn cảm giác dễ chịu” và “không có ác cảm đến những cảm giác khó chịu”. Tôi đã học cách để không buồn bực vì do người khác gây ra, chỉ quan sát và hít thở không có phản ứng, hãy để cho nó tan đi theo Luật Vô Thường (the law of impermanence).

Sau khóa Thiền Vipassana 10 ngày, tôi vẫn cố gắng tiếp tục thực hành thiền tại nhà, tuy không đều đặn như được dạy là phải ngồi Thiền 1 giờ vào buổi sáng, và 1 giờ vào buổi tối trước khi đi ngủ vì cuộc sống quá bận rộn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2007 đến nay, Thiền định đã cải thiện tánh dễ nóng giận của tôi và cung cấp một phương pháp có giá trị để làm dịu bản thân trong bất kỳ tình huống nào.

Khi việc gì xảy ra ngoài ý muốn, hãy uống một ly nước lạnh (cho hạ hỏa) và hít thở THIỀN CHÁNH NIỆM cho thân tâm an lạc.

Mọi việc rồi sẽ QUA – QUÊN – QUEN (hãy nhớ 3 cu “3-Q” này, bạn nhé :) )
https://www.dhamma.org/vi/index

FB Link with Photos: https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2024830961081445


Dear friends,

In February 2017, I took a 10-day Vipassana Intensive Meditation and Self-discipline Course in Twentynine Palms (2/8/17 – 2/19/17). During those 10 days, I was not allowed to talk, to write, no mean of communication with the outside world, only vegetarian breakfast and lunch, only fruit for dinner, and meditated more than 11 hours a day (every day from 4:00AM-9:30PM.)

Vipassana Meditation is a technique that will eradicate suffering; a method of mental purification which allows one to face life’s tensions and problem in a calm, balanced way; and an art of living that one can use to make positive contributions to society.

I don’t think I have reached to the level of “eradicating suffering”; however, I’m sure that I’ve learned to observe sensations with awareness and equanimity which means observing sensations without craving for pleasant sensations and aversion for unpleasant sensations. I’ve learned how not to get upset caused by others, just observe and breathe with no reaction, let it go by the law of impermanence.

After the 10-day Vipassana Meditation course, I’m continuing to practice meditation at home sometimes even I was instructed to meditate 1 hour in the morning, and 1 hour in the evening before going to bed but too busy :). For a period of time since February 2007, meditation has improved my behavior and provided a valuable tool to calm myself down in any situations.
https://www.dhamma.org/en-US/index

- Thiền Vipassana 

 


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

- Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

- Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa! 

- Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County