28. Kể từ tháng 10/2018, vì muốn bận rộn hơn để bớt suy nghĩ chuyện gia đình, Frank rời City of Newport Beach trở về công-ty cũ lúc mới ra trường, một trong những công-ty hàng đầu nước Mỹ (lương tăng 17%):

[Trong thời gian Bẩu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminster ngày 7/4/2020, Lynn Trần cho con gái Emily tung tin với đám Ngô Kỷ, Nam Quan, Anh Dũng là Frank Trần bị đuổi việc, không còn làm cho Thành Phố Newport Beach. Cho nên Frank Trần viết bài này để đưa bằng chứng, trả lời cho sự phao tin nhảm nhí và ác ý.]

- Frank tốt nghiệp cử nhân năm 1997 tại trường California Polytechnique University, Pomona.

- 1997 - 2003: Làm việc cho Công Ty Tư Vấn RBF Consulting (www.RBF.com). Khoảng năm 2012, Công ty Michael Baker International mua lại công ty này.

- 2003 - 2018: Làm việc cho Thành Phố Newport Beach. 

Sau bao nhiêu chuyện gia đình xảy ra, Frank rời nhà vào tháng 5/2018. Buồn quá, và muốn mình bận rộn hơn với công việc, nên quyết định trở về Công Ty Tư Vấn cũ đã làm lúc mới ra trường. Công ty này bây giờ có tên là Michael Baker International, chi nhánh ở Santa Ana toàn là nhân viên cũ, làm chung Frank Trần khoảng thời gian 1998 -2003. Điều kiện trở về "chốn nhà xưa" là "matching" (làm giống nhau) mọi phúc lợi (benefits) và lương tăng 17% khi rời Thành Phố Newport Beach. 

- Michael Baker International là một công-ty đứng hàng thứ 29 trên toàn nước Mỹ, có hơn 3500 nhân viên trên các tiểu bang. Xin lưu ý rằng một người kỹ-sư Civil Engineer, khi có bằng PE (Professional Engineer, Registered Civil Engineer) giống như Frank Trần, PE là có thể mở riêng công ty cho mình. 

 


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa! 

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County