Phần 18. Phỏng vấn những người babysitters: (Frank sẽ phỏng vấn những người babysitter nếu họ đồng ý)

- Chị Lạc làm từ 2005 - 2015 (hơn 10 năm)

- Sau đó có những người Babysitter khác

- Không có người Babysitter nào ra làm chứng trước tòa. Emily đã dựng chuyện, nói láo về điểm này trong Video "Con Tố Cha" của Ngô Kỷ / Nam Quan.

  • Chị Lạc started on April 8, 2013 > Nghỉ ngày March 22, 2015: Đúng 2 năm giữ Hannah.
  • Cô Rachel started on Tuesday, Jan 12, 2016 – Ends for vacation on 2/18/2017.
  • Cô Hoa started Monday, 2/27/17 half day cho đến 4/14/17.
  • Dung started 9/2017

 

... Đây là Phần 18 của loạt bài dạng Tự Truyện của Frank Trần để nói rõ sự thật về clip "Con Tố Cha" của đám Ngô Kỷ và Nam Quan sắp đặt làm trong giai đoạn Bầu Cử Bãi Nhiệm ở Thành Phố Westminter, Orange County, California, USA ngày 7 tháng 4, 2020. Vui lòng trở lại vì thời giao eo hẹp... Bài còn đang viết...

Cầu mong gia đình bạn và gia đình tôi được bình an trong cơn dịch bệnh COVID-19 này. Nếu được, xin một lời cầu nguyện cho 4 người con gái của tôi.

Đa tạ và Trân trọng!

Frank Tran, PE

www.SucManhCongDong.net/1


- Mục Lục: Sự Thật "Con Tố Cha" - Một Phần Đời Của Frank Trần (25/3/2020)

- Link trên Facebook:  https://www.facebook.com/sucmanh.congdong.7/posts/2655502238014311

Câu Chuyện Nên Đọc: Nồi Cơm Của Khổng Tử 

Tâm tình của một trí thức Việt tại Bolsa!  (2/3/2020)

Tổng kết thông tin về vấn đề bãi nhiệm "RECALL" ở TP Westminster, Orange County 

Tâm Tình Ngày Bầu Cử Bãi Nhiệm 7/4/2020