Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 15-1-2020

Kính thưa quý vị, 

TP Westminster có rất nhiều người trí thức, có văn hoá và giáo dục. Tại sao quý vị chỉ cho những người ít học, thiếu hiểu biết và vô văn hoá...ăn uống free rồi nói họ đến TP để bênh vực quý vị và chống lại việc bãi nhiệm? Quý vị có biết rằng làm như vậy càng làm cho mọi người thấy hành động của quý vị rất là nhỏ nhen, thấp kém không? Quý vị đã làm nhục cho cư dân của TP Westminster khi đưa những người này đến để đại diện cho người dân của TP. 

Bà phó TT tự phong cho mình là bác sĩ, nghĩa là một cái chức vụ đòi hỏi phải có một kiến thức rất uyên bác. Vậy mà bà đã dám gọi những người cư dân của TP là khủng bố. Một người giữ chức vụ quan trọng như bà mà không biết cách ăn nói và không hiểu mình đang nói gì. Hèn chi TP cứ phải trả tiền bồi thường cho hết vụ kiện này đến vụ kiện khác. Bà còn dùng buổi họp của TP để quảng bá cho chiến dịch tranh cử của bà. Quý vị hãy chuẩn bị tiền cho một vụ kiện tụng lớn của người dân TP nhé. 

Mỗi lần quý vị lên radio thông báo, kêu gọi người dân đến cho họ ăn để rồi họ đến TP biểu tình. Thì những người này có thái độ rất đúng của những người được trả tiền để làm công việc đó, nên họ cư xử như những ông bà chủ. Họ tha hồ ngồi nói phôn và nói chuyện ỏm tỏi với nhau trong phòng họp khi có người nào lên phát biểu bằng tiếng Anh. Tôi có hỏi một nhân viên cs giữ gìn trật tự tại sao để cho những người này làm ồn mà không có cảnh cáo gì họ. Nhân viên cs này nói rằng ông TT ra hiệu là không được phép làm gì những người đó. 

Khi tôi phát biểu xong về lại chỗ ngồi thì những người này muốn gây gỗ, sừng sộ với tôi vì thấy tôi tán thành việc bãi nhiệm. Lúc tôi ra xe về thì một nhóm trong bọn họ đã ngồi chờ sẵn trong một cái xe đậu bên cạnh xe của tôi để chờ tôi ra. Những người quen phải hộ tống tôi lên xe và lái đi ăn toàn.

Tôi muốn nói với quý vị rằng từ nay trở đi bất cứ điều gì không tốt xảy đến cho sự an toàn của tôi, quý vị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Cám ơn,


Ladies and gentleman,

In Westminster city there are many well-mannered, well-educated and civilized citizens. Why do you only pick those who don’t have education, are ill-mannered, and feed them to encourage them to come to the city meeting to defend you and to oppose the recall? Do you know that by doing so, you merely proved to everyone how evil and petty you are? You absolutely humiliated the residents of Westminster city by assigning those thugs to represent us.

To the vice mayor: you called yourself a Doctor, a title which requires a profound knowledge and education. However, you labeled us, the residents, as terrorists. Someone who holds such an important position as yours clearly still does not know how to speak decently in public and you evidently don't know what you are talking about. No wonder the city had to pay for one lawsuit after another. In addition, you unethically used the city council meeting time to campaign for yourself. The city should save its time and money for the next class action lawsuit from the residents.

Every time you announce on the media to invite people come enjoy free food then show up at the city council meeting, those people doing exactly what they were told and bribed to do the job. They perform the role of a well-paid patron. These people rudely talk on the phone and disrespectfully chat with each other noisily whenever someone speaks English at the podium, because they didn’t understand English.

I asked an officer why he didn’t do anything to warn them not to make noise. He said that the mayor signaled him not to do anything to those people.

During the last council meeting, as soon as I came back to my seat, some women started to harass me because they found out that I favored the recall. When I walked to my car, a group of women were already inside a car parked next to mine. It looked like they were waiting for me. My friends had to escort me to my car and waited for me to ensure I safely drove off.

I need to tell all of you that from now on if anything bad happens to my safety, the city will be fully responsible.

Thank you,


Tin liên quan:

 (Ngày 7 tháng 4 năm 2020)

Lời phát biểu của bà Nguyễn Lan ở buổi họp TP ngày 8-1-2020 (buổi họp chọn ngày bầu cử bãi nhiệm)

Lời phát biểu của bà Terry Rains ở buổi họp TP ngày 8-1-2020 (buổi họp chọn ngày bầu cử bãi nhiệm)

Lời phát biểu của bà Terry Rains ở buổi họp TP ngày 15-1-2020