"Đoàn Kết và Xây Dựng Một Cộng Đồng Vững Mạnh"

Ngày 17-06-2016

Tại: Seafood Place Restaurant

 

congdongvngayquy2016 06 17