Tôi muốn chia sẻ một chút gì cho những người khốn khó hơn mình, làm sao?


1. Hãy nhớ đến những người đã mất đi một phần thân thể cho chúng ta có được ngày hôm nay - Người thương phế binh VNCH. Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH (www.camonanhtb.com)

 

wheelchairoflove 2. Hội Xe Lăn Tình Thương (www.wheelchairoflove.org) 

 

3. Unite for Children - UNICEF (www.unicef.org/)

 

4. Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ - American Red Cross (www.redcross.org/)

 

5. United Way - (www.unitedway.org)

 

6. MEMO - (www.aboutmemo.org) Mời xem Video Clip của tổ chức MEMO: "Medical, Educational Missions, and Outreach"

 

[Xin lưu ý: xin email cho chúng tôi các hội từ thiện nào quí độc giả muốn lưu lại trên trang này. Cảm ơn!]