SANTA ANA, California (NV) - Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, Cơ Quan Gia Cư Santa Ana sẽ nhận đơn xin trợ cấp mướn nhà “Housing Choice Voucher Program” theo Section 8, theo một thông cáo báo chí do Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đưa ra cho biết.

Cơ quan này sẽ nhận đơn từ ngày 1 đến ngày 30 Tháng Bảy năm 2015, và sẽ được giải quyết theo hình thức xổ số, chọn ra 5,000 hồ sơ và đưa vào danh sách chờ đợi (wait list).

Tất cả đơn đều phải nộp qua Internet, qua địa chỉ http://housing.yardiportalm.net/.

Không có đơn bằng giấy.

Hạn chót nộp đơn là lúc 4 giờ chiều ngày 30 Tháng Bảy năm 2015.

Cựu chiến binh Hoa Kỳ và những người sống hoặc làm việc ở Santa Ana sẽ được ưu tiên.

Sau cuộc xổ số, người nộp đơn sẽ được thông báo qua email, trước hoặc trong ngày 20 Tháng Chín năm 2015, để biết có được đưa vào danh sách chờ đợi hay không.

Cơ Quan Gia Cư Santa Ana hoạt động qua ngân sách liên bang cung cấp, thông qua Bộ Phát Triển Gia Cư Hoa Kỳ, với mục đích cung cấp tài trợ tiền mướn nhà cho các gia đình có thu nhập thấp. Chương trình này trợ cấp hơn 23,000 gia đình trả tiền nhà hàng tháng.

Vì ngân sách giới hạn, Cơ Quan Gia Cư Santa Ana chỉ thỉnh thoảng nhận đơn. Một khi được vào danh sách chờ đợi, người nộp đơn phải thường xuyên cập nhật địa chỉ với Cơ Quan Gia Cư Santa Ana để tránh tình trạng bị lấy ra khỏi danh sách này.

“Giá nhà ngày càng tăng, nhiều gia đình khắp Orange County không kham nổi,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời nói. “Vì ngân sách của liên bang dành cho trợ cấp gia cư có giới hạn, trong khi cơ quan gia cư ít khi lập ra danh sách chờ đợi cho cư dân để có trợ cấp, vì thế, tôi khuyến khích tất cả mọi người đang cần trợ giúp gia cư nên tận dụng cơ hội này.”

Nếu bị khuyết tật và cần người giúp đỡ điền đơn, quý vị có thể liên lạc Cơ Quan Gia Cư Santa Ana qua số điện thoại 714-667-2200. Nếu không có máy điện toán hoặc Internet, quý vị có thể đến các thư viện công cộng hoặc trung tâm cao niên ở địa phương để có những phương tiện này.

Ngoài ra, Cơ Quan Gia Cư Santa Ana cũng có một quầy để giúp điền đơn, tọa lạc tại 20 Civic Center Plaza, 1st Floor, Santa Ana, CA 92701, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và Thứ Sáu mỗi hai tuần lễ.

Danh sách chờ đợi sẽ tiếp tục mở sau ngày 30 Tháng Bảy năm 2015, nhưng chỉ dành cho cựu chiến binh Mỹ sống hoặc làm việc ở Santa Ana.

Khi nộp đơn, cư dân nên chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ kỹ càng. (Ð.D.)