DANH SÁCH DÂN CỬ (HAY ĐƯỢC BỔ NHIỆM) NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TRÊN TOÀN NƯỚC MỸ
(Sắp xếp theo chức vụ từ cao đến thấp, từ quận Cam đến các nơi khác - sẽ được sắp xếp lại theo ABC)
Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một trang riêng dành cho mỗi vị dân cử. Nơi đó, chúng tôi sẽ sưu tầm và lưu giữ tất cả những bài báo Việt và Anh ngữ nói về vị dân cử này.
Xin
liên lạc với chúng tôi nếu quí vị biết có bài báo nào cần đưa lên trong tinh thần này.

STT

Họ, Tên 

Chức Vụ 

Tiểu Bang

Thành Phố, Quận Hạt 

Nhiệm Kỳ 

 Websites

1

 Cao, Anh "Joseph"  Congressman  Louisiana  New Orleans, 2nd District

2008-2010

Website

2

 Đinh, Việt  Assistant Attorney General    Tác giả Luật "Patriot Act" thời TT George W. Bush

2001-2003

Website

 Võ, Hubert  State House of Representative  Texas  Địa Hạt 149

2008-2010

Website

 Trần, Thái Văn  Assemblyman  California  Địa Hạt 68

2008-2010

Website

 Nguyễn, John (Trọng Nho)  Judge  California  Orange County Superior Court

2008-2012

Website

6

 Nguyen, Jacqueline H.  Judge  California  Los Angeles County Superior Court

Website

7

 Nguyen-Barrett, Thang  Judge  California  Santa Clara County Superiror Court

1997-__

Website

8

 Duong, Jacqueline My-Le  Judge  California  Santa Clara County Superior Court

2007-__

Website

9

 Phan, Quang-Tuệ   Judge  California  Executive Office for Immigration Review

1988-__

Website

10

 Bui, Tam T.  Judge  Washington  Snohomish District, Everett Division Court

Website

11

 Dương, Wendy (Như Nguyện)  Judge  Texas  Houston Municipal Court

1992-1994

Website

12

 Pham, Tu M.  Judge  Tennessee  U.S. District Court for Western District of Tennessee

2003-__

Website

13

 Nguyễn, Janet  Supervisor  California  Orange County, 1st District

2008-2012

Website

14

 Phạm, Kim-Long  O.C.D.O.E. Board Member  California  O.C. College Board, 1st District

2008-2012

Website

15

 Ly, Steven  Council Member  California  Rosemead, Los Angles County

2009-2012

Website

16 

 Trần, John  Board Member  California  El Monte Union High School

2009-2012

Website

17 

 Đỗ, Andrew  Council Member  California  Garden Grove

2008-2012

Website

18 

 Nguyễn, Dina  Council Member  California  Garden Grove

2006-2010

Website

19

 Lâm, Tony  Council Member  California  Westminster

1992-2002

Retired

20

 Quách, Andy  Council Member  California  Westminster

2006-2010

Website

21

 Tạ, Đức-Trí  Council Member  California  Westminster

2006-2010

Website

22

 Diệp, Tyler M.  Council Member  California  Westminster

2008-2012

Website

23

 Diệp, Tyler M.  Director  California  Midway City Sanitary District

2006-2010

Website

24

 Nguyễn-Lâm, Kim-Oanh  Board Member  California  Garden Grove Unified School District

2008-2012

Website

25

 Nguyễn, Quốc Lân  Board Member  California  Garden Grove Unified School District

2006-2010

Website

26

 Nguyễn, Quang-Trung  Board Member  California  Garden Grove Unified School District

2004-2008

Website

27

 Nguyễn, Andrew  Board Member  California  Westminster

2006-2010

Website

28

 Nguyễn, Madison P.  Council Member  California  San Jose, 7th District

Recall 3/09

Website

29

 Ngô, Steve  Board Member  California  San Francisco Community College

2008-2012

Website

30

 Nguyễn, Khoa  Board Member  California  Berryessa Unified SD, Santa Clara County

2008-2012

Website

31

 To-Cowell, Van-Ha  Board Member  California  Lincoln Unified SD, San Joaquin County

2008-2012

Website

32

 Nguyễn, Lân  Board Member  California  East Side, San Jose, Santa Clara County

2008-2012

Website

33

 Trần, Jules A.  Board Member  California  Natomas Unified School District

2008-2012

Website

33

 Thai, Buu  Board Member  California  Franklin-McKinley School District 

2006-2010

Website

34

 Nguyen, Keith  Board Member  California  Franklin-McKinley School District 

2006-2010

Website

35

 Pham-Remmele, Thuy  Council Member  Wisconsin  City of Madison

2007-2009

Website

36

 Hoàng, Al (Duy-Hùng)  Council Member  Texas  City of Houston, District F

2010-2012

Website

Ghi Chú: (tạm lược dịch để dễ tham khảo trên báo chí Việt ngữ)
- Congressman: Nghị Sĩ ở Hạ Nghị Viện (Liên Bang), Dân Biểu Liên Bang
- Assistant Attorney General: Trợ Lý Bộ Trưởng Tư Pháp
- State House of Representative: Dân Biểu Tiểu Bang
- Assemblyman: Dân Biểu Tiểu Bang
- Judge: Chánh Án, Thẩm Phán
- Supervisor: Giám Sát Viên Quận Hạt
- Mayor: Thị Trưởng
- Council Member: Nghị Viên Thành Phố
- Trustee / Board Member: Ủy Viên Giáo Dục
- Counter Clerk Recorder: Tổng Thư Ký Quận