Click PDF for a printout (Bấm vào đây để in Menu ra giấy).

Lưu ý: Đi từ Magnolia St, trên Edinger Avenue, Thuy's Sandwich Food To Go nằm bên tay phải.
Lưu ý: Bấm vào hình để có chỉ dẫn lái xe (Google Map).