Bộ Sách "Ấn Hiệu Trị Liệu"

Được sự đồng ý của tác giả, sau đây là những bài viết trích ra từ bộ sách "Ấn Huyệt Trị Liệu" của Đông Y Sĩ Phùng Ngà: