Saigon 1988 - Đón người thân "học tập cải tạo" từ miền Bắc trở về tại ga Saigon

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

Giao Chỉ San Jose, 2/2/2016

Đại Tá NGUYỄN CÔNG VĨNH, từng là Trung Đòan Trưởng của SĐ 18 và SĐ 5 BB. Năm 1972, công sản tấn công Lộc Ninh tràn ngập bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 9 do Đại Tá Vĩnh làm Chiến Đoàn Trưởng. Đại Tá Vĩnh và Trung Tá Thông (Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 5 BB) bị địch bắt tại mặt trận.

Các bài viết về “Khủng bố ở Little Saigon” (Terror in Little Saigon)

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

SMCĐ: Vô tình thấy “links” của ProPublica có đầy đủ cái bài dịch tiếng Việt của tác giả: A.C. Thompson, nên lưu lại đây để mọi người cùng đọc. Và những bài báo liên quan đến vụ này trong những tháng cuối năm 2015.

Trận Chiến Khe Sanh (21-01-1968)

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

21/01/2016

Trận chiến Khe Sanh kéo dài đăng đẳng trong cuộc chiến VN, nhưng nói đến giai đoạn khốc liệt nhất của Khe Sanh thì bắt đầu rạng sáng ngày 21/01/68 -  (48 năm tính đến hôm nay) 77 ngày bị Cộng quân vây hãm với ý đồ lập chiến tích Điện Biên Phủ thứ 2, nhưng...:

TRẬN CHIẾN KHE SANH

Hồi ức của một sĩ quan tuỳ viên ĐT Cao Văn Viên

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

(Viết để tưởng nhớ hai bạn cùng khóa là Vũ Ngọc Hồ Paul và Nguyễn Anh Tuấn cũng từng là tùy viên và đã yên giấc ngàn thu ở quê nhà).

Cuối năm 1966, khi tôi đang làm trưởng ban 3/TĐ.41/BĐQ thì được lệnh về trình diện văn phòng Tổng Tham Mưu Trưởng.

Khi đến trình diện mới biết là do Quách Tinh Cần khóa 20/VB giới thiệu để thay thế Cần chuẩn bị đi du học Hoa Kỳ về khóa điện tử 4 năm.

Lịch Sử Nha Kỹ Thuật / Trung Tá Lữ Triệu Khanh

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử


NHA KỸ-THUẬT

BỘ TỔNG THAM MƯU

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tôi khóc vì Việt Tân - Hoàng Lan-Chi

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

Posted on November 22, 2015 by hoanglanchi

Tuần lễ vừa qua cộng đồng vẫn sôi động với Terror in Little Sài Gòn. Trong nhóm nhỏ do ông Bằng Phong Đặng Văn Âu thiết lập nên, (chỉ có bốn người), BS Trần Văn Tích có trả lời ông Bằng Phong Đặng Văn Âu một mail và tôi trả lời chung rằng:

HLC xin phép reply all từ mail ô Bằng Phong Đặng Văn Âu.

Thưa ông Bằng Âu, ông đã quá lời. BS Tích chỉ mời cán bộ VT tham gia sinh hoạt chung. BS Tích không hề bào chữa bất cứ cái gì cho MT hay VT mà tôi đọc được.

Thưa BS Tích, xem thư BS nói về cán bộ VT "giúp" cộng đồng bên đó: tôi ứa nước mắt. Giọt nước mắt này có ý nghĩa gì: có lẽ mình tôi hiểu, chả cần ai hiểu. Tôi thấy "đau" quá, BS ạ. Hoàng Lan Chi.

Tưởng Niệm Giám Đốc Sở Tình Báo Xâm Nhập Miền Bắc Phan Quang Đông Bị Nhóm Loạn Tướng Xử Tử Hình

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

SMCĐ: Đọc trên tinh thần “đọc và đối chiếu” - Ông PQĐ bị giết chết lúc ông 35 tuổi

Liên Thành

(Tham khảo tài liệu đã được giải mật của cơ quan tình báo đồng minh VNCH. Trích từ cuốn Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?)

Ông Phan Quang Đông tên thật là Phan Quang Tùng, sinh năm 1929, tại làng Lệ Định, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời niên thiếu ông được gia đình gởi vào học trường Peleren của Dòng Lasan tại Huế.

Từ Mặt Trận Ðến Ðảng Việt Tân

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

Phùng Ngọc Sa, [SMCĐ nhận qua email 23/11/2015, đăng lên trên tinh thần "đọc và đối chiếu"]

Mặt trận nói trên là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, hay Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, thường gọi tắt là Mặt Trận (MT); Ðảng Việt Tân, do tiếng ghép của những chữ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Ðảng.

Bằng phong Đặng Văn Âu gửi nhà báo Ngô Nhân Dụng

Parent Category: Thư Viện Category: Thuộc về lịch sử

Bằng Phong Đặng Văn Âu, 12-11-2015

Kính thưa Tiến sĩ Đỗ Quý Toàn, bút hiệu Ngô Nhân Dụng,