Xin Em Tấm Hình - Nguyễn Tài Ngọc

Parent Category: Thư Viện Category: Truyện Ngắn, Thơ

Tuyển Tập: Xin Em Tấm Hình – Giá: $15.

Nguyễn Tài Ngọc

Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang dội khắp sân trường. Một ngày đi học lúc nào cũng nghe bốn hồi chuông: chuông đầu tiên vào lớp học, chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao, chấm dứt giải lao và chuông báo hiệu giờ tan học. Trong bốn hồi chuông, tôi chỉ thích có hai: chuông nghỉ giải lao và chuông tan học.